19:57 | GMT: 17:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MBK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ATS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
AWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BML 
GPW 
 
NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, zatwierdzenia kooptacji członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
DVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ELT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GEU 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,51 zł na akcję.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
FOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IFC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
IFR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
IMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NEU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz zmiany uchwały nr 6 ZWZA z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku 2015 roku.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
PTN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
SAN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,055 euro na akcję.
SWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
SHG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SHG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, udzielenia upoważnienia do zawarcia umów inwestycyjnych oraz umów towarzyszących na zakup aktywów, ustalenia liczby członków RN, odwołania członków ze składu RN oraz powołania członków do składu RN.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
VOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 zł na akcję.
GOOGL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AZN.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BAS.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BMY.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
F.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.