12:17 | GMT: 10:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
06N 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ABA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2016 rok.
AMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ARC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ACS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,08 euro na akcję.
1AT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AUG 
GPW 
 
ZWZA
AAL 
GPW 
 
ZWZA
ASG 
GPW 
 
ZWZA
B3S 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BCI 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
BIP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
CMR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ECR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
EFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EVE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz kontynuacji działalności spółki.
FSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FFI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FER 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GLC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GCN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HRS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HLD 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz wyborów członków RN.
HDR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IAG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,02 zł na akcję.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IDT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IRL 
GPW 
 
ZWZA
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
INF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
KPI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
LBT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LSI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LSH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MBF 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
MCP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MDV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MZA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
OUT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2015/2016.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7,56 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PCE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PTN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
QMK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RWD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
STP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SNS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
TMR 
GPW 
 
ZWZA
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TFO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
UNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
VIN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WAS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WIS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PUE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
XOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.