17:29 | GMT: 15:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BOW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. korekty zysków za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe, przeznaczenia zysku za rok 2016, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IBC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IPT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
LZM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
MCL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MTL 
GPW 
 
NWZA
MOB 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i C do obrotu na NC oraz ich dematerializacji.
MCE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 4 NWZ z dn. 15 marca 2016r. oraz zatwierdzenia uchwały RN o kooptacji członków RN w osobach Christophe Delachaux oraz Stephane Heusdens.
OEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PBF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEL 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z 52,33 zł na 59,04 zł.
PEL 
GPW 
 
NWZA ws. finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów, o których mowa w art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
PHR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SLZ 
GPW 
 
Połączenie akcji spółki w stosunku 3:1.
SP1 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SNS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, sposobu podziału zysku za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, dywidendy za 2016 rok, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, wyborów do RN IX kadencji, ustalenia zasada wynagradzania członków RN.
TOW 
GPW 
 
ZWZA ws. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.
WTN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.