13:08 | GMT: 11:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
11B 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
4MB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ABS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
ASE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AZC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BDX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
DAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ESS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ITG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
IPO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
JJB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
JJB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KOF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VTE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TFA.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VIV.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.