11:59 | GMT: 09:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ABS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
ATR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AUX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BRU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CIG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CPG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EMC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ENT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GEU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FOT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GRC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HMI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IST 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IRL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 euro na akcję.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KPI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KOR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LBT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LBD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/straty za rok 2016.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MGC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MGS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NFP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ORN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OTS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 577.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PEL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59,04 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PME 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PWX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ROT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SAP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SFN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SBE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SNS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VED 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku.
VTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
WAS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ALV.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.