11:59 | GMT: 09:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ART 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ABS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2016r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej w 2016r.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CBD 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CTS 
GPW 
 
ZWZA
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
DEK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DLK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
I2D 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,90 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KVT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LBD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MAX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
MDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BKM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
P2B 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SLZ 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 690.000 akcji na okaziciela.
SON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
UNW 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
VTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WTN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.057 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.