11:07 | GMT: 09:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
SPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,40 zł na akcję.
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AHL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ALG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AOL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
APE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016r. oraz wypłaty dywidendy za rok 2016, także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend.
ASB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CLN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
CTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
DYW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
EDI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
EBX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
EGH 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ELT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania członków RN, zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
ITM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
JWW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016, pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
MXC 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
CNG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
PMA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia ze stratą w roku obrotowym 2016.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 BGN na akcję.
TAR 
GPW 
 
Wyplata dywidendy 0,65 zł na akcję.
TOR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
VGO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 8,24 zł na akcję.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
WXF 
GPW 
 
ZWZA
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
WST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.