10:44 | GMT: 08:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,68 zł na akcję.
08N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
API 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ASB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 USD na akcję.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 rok oraz nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
BMR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
EKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
EMU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
ENI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016r.
FCL 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
FEG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,68 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortbet Holdings Limited.
HRP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIA iCotton.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032 zł. z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
LKD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
MXC 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
MEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.
NWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PCG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
PLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PLA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2016.
SME 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
SMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
TLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
UNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
VTG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
VIN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.