11:51 | GMT: 09:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PLY 
GPW 
 
Rozpoczęcie pierwszego okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, w stosunku do których zostanie zastosowany przydział preferencyjny oraz od uprawnionych pracowników.
AOL 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
DOM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,05 zł na akcję.
ECH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
EGH 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
EKP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 590.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EMU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
FKD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2016 rok.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Maumee Bay LLC.
FRO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
GKP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
GBK 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
HMI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IMC 
GPW 
 
NWZA
INS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
KVT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
PCX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
PBX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PFL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
ROB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
SWG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
TRK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
UNT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
XTP 
GPW 
 
Początek zapisów na akcje serii M.