16:11 | GMT: 14:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
ATT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BCM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
BIP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ELB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
EMU 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
GRV 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MLB 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
MZN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmiany statutu.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
OPM 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wynagradzania RN, zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu.
ORB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
ORG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2017 roku.
ROB 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 26.309.199 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
UNW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 euro na akcję.
ZEP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,29 zł na akcję.
AV.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
wykres AXA
CS.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.