16:56 | GMT: 14:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.776 akcji serii D, 2.785 akcji serii E oraz 300 akcji serii F.
BFC 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BRA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FAV 
NC 
 
NWZA ws. zmiany redakcyjnej statutu.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
LBT 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością RN.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MEX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PRD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz uzupełnienia przedmiotu działalności spółki.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RVU 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru, zmian w RN oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
SNS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VVD 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji i zmiany statutu.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
YOL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.