12:12 | GMT: 10:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4MB 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
APR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CPG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 28 lipca 2011r.
ERB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
IMC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 euro na akcję.
IPT 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ITG 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MGT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,20 zł na akcję.
OEG 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PGS 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
SFS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.
U2K 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.