16:42 | GMT: 14:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CLD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
NWZA ws. m.in połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zawidawie" sp. z o.o.
GNR 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GBK 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
GTY 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HRP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LBT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie, odwołania członka bądź członków RN, ustalenia liczby członków RN IV kadencji, ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem RN oraz powołania członka bądź członków RN.
LZM 
NC 
 
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PLA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.