16:28 | GMT: 14:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
ABS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
BAL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BLO 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN, sporządzania sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia niektórych uchwał NWZ z 25 października 2017, zmian statutu, zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
KGN 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 81,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.