02:55 | GMT: 00:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ACK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
AAL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CLN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
EMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
ENT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EST 
GPW 
 
ZWZA
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GLC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MBW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.
PFR 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PST 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej.
THD 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 735.000 akcji serii B i 145.000 akcji serii C.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2016.
WTF 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii E.
XTP 
GPW 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.