11:26 | GMT: 09:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA.
PKP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
2CP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ACG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r., utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
ALG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AIT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AST 
GPW 
 
ZWZA
ATG 
GPW 
 
ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego w 2017 r. i wypłaty dywidendy.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BIP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
BDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 17,61 zł na akcję.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
CLS 
NC 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jacka Gryczkę, Macieja Gryczkę, Marię Majewską i Krzysztofa Dokowskiego.
wykres CFG
CFG 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 50.000 akcji serii A, 150.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 300.000 akcji serii F, 150.000 akcji serii G, 194.000 akcji serii H, 170.000 akcji serii I, 136.000 akcji serii J, 667.000 akcji serii K.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EMM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EXC 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:10.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GEM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.
MVP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MXC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MOE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
POM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PND 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
POZ 
GPW 
 
ZWZA
PST 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 3:1.
PRM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SKA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
SON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
URS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VOX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
WDB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.