17:29 | GMT: 15:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.
ATT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, uchwalenia "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A.", uchwalenia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.
MBK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,15 zł na akcję.
PLY 
GPW 
 
NWZA
AML 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ATG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BFT 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 17,61 zł na akcję.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017. NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
DOM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
EDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ETL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
IDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
LXT 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 2,59 zł za akcję.
MAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/straty za rok 2017.
NEU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,40 zł na akcję.
OTM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
PLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
VOX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
WAX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.