16:33 | GMT: 14:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
SPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,10 zł na akcję.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
COL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
EDI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
EBX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ETL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
F51 
NC 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii I.
FER 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
IMC 
GPW 
 
ZWZA
IMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
IPE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
MXC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017.
ODL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OTM 
GPW 
 
Początek notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PBF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
PFL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia kapitałem rezerwowym całości straty za rok obrotowy 2017.
VIA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
WXF 
GPW 
 
ZWZA
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.