16:21 | GMT: 14:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
AMB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
APE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
1AT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,54 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BEP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
CIE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
DPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
GPR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
KST 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2017.
NTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
POM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
PND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
PMF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany statutu.
PUN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
QNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
RWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych oraz scalenia akcji.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
TLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
TOS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
VTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
WXF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 euro na akcję.
ZEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.