18:14 | GMT: 16:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.
4MB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
ALU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
B24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok 2017.
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu oraz wyboru członków RN na czwartą kadencję.
CLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
ENI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za 2017 r. z kapitału zapasowego.
FIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
FLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
GLC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.
IOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K.
KAN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
MAD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MPH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
MEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
MRG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
PSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
QUB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
RDN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
RWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok i dalszego istnienia spółki.
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla zarządu i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu oraz zwiększenia składu RN.
SGN 
GPW 
 
ZWZA ws. uchylenia uchwały nr 2 NWZ z 16 stycznia 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz emisji obligacji w ramach programu emisji.
TBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.