21:36 | GMT: 19:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
2IT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
AIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ADV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017.
AWM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ATC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.
AWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws.m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
CAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przekazania zysku netto za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 33 CZK na akcję.
CMR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.
DVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ESK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
EAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017.
GOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
HLD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
IDM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
INT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
IPE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
JRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2017.
LEN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
MVP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MIR 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2. Początek notowań praw poboru na GPW.
MOE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2017.
NNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok obrotowy 2017.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PLW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ZAP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,46 zł na akcję.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
RBW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
RHD 
GPW 
 
ZWZA
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
SVRS 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
SBE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.
SNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SZR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TBL 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
THD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
TOR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok 2017.
VIN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
WRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.