16:25 | GMT: 14:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CRM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DIN 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DEK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HRS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
HUB 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MAK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
MCP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OTS 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PCX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PJP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.