12:08 | GMT: 10:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ALC 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.
APT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ASS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
AUG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.
BNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BOW 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IGT 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
INP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
IPO 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia prawa poboru.
IZB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MZA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OBL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
POM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
QNT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,22 zł na akcję.
RHD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
TRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
VRB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
VGO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
WBY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
XSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.