19:36 | GMT: 17:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
APE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AUG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CIE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.
CTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 95.271 akcji zwykłych na okaziciela serii 9.
COL 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały Nr 26 ZWZ z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
CMR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CZT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ETR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FUT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IND 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
INK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
INL 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LTX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ORN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OBL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
PLX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RWL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RUN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SKH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TBL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
URS 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S oraz zmiany statutu.
VRB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
VOX 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WAS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.