19:51 | GMT: 17:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
APE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AUG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BIO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CIE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.
CTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CMR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CWP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CZT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ETR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FUT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
I2D 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IDT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IND 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
INK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
INL 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LTX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MVP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ORN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OBL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
OIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
PLX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RWL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RUN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SKH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
URS 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S oraz zmiany statutu.
VRB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
VOX 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WAS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.