17:31 | GMT: 15:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Początek notowań spółki BZWBK (BZW) pod nazwą SANPL (SPL), w związku ze zmianą firmy.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
B2B 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EAH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
I2D 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.
IFI 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członków RN.
LYD 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CNG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
RWL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Rawlplug Spółki akcyjnej z Koelner – Tworzywa Sztuczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych.
REG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zatwierdzenia sprawozdania RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec banków oraz ustanowienie zabezpieczeń w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki.
VTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.