22:04 | GMT: 20:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EAT 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany uchwały nr 30/2017 ZWZ z 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków RN.
CFS 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki pod firmą ADM Factory Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą Financial Assets Management Group S.A. jako spółką przejmującą.
KFM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu, ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego zarządu.
MCP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PRL 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
RON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, zmiany warunków Programu Opcji Menedżerskich oraz emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F i nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y oraz zmiany statutu.
COST.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.