10:02 | GMT: 08:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PEO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PLY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 204.450 akcji zwykłych na okaziciela.
AMB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.706.211 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
CPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IAG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017.
MSP 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PLI 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN i powołania członka RN.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PGM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.
UCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WTF 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz udzielenia spółce zgody na zwarcie umów pożyczki z członkiem zarządu i zatwierdzenie czynności prawnej.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
NWSA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
QCOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.