17:39 | GMT: 15:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ARH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATR 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA z 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela na 2,32 zł.
BBT 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych, a także budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ESC 
NC 
 
NWZA ws. zmian w statucie, polegających na zmianie nazwy (firmy) spółki, rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki oraz obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, a także odwołania i powołania członków RN.
INL 
GPW 
 
NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy oraz zmiany statutu.
KKH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
OBL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PWX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
T2P 
NC 
 
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz 2019.