12:26 | GMT: 10:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
PEO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BIP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BWO 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z przekształceniem spółki Buwog AG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Buwog Group GmbH.
DDI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
INT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LEN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PHI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PND 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RES 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ULM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
UCG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
NWSA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.