12:28 | GMT: 10:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AML 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,08 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
ATP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
BAH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BBT 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CHP 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą.
CLC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
ETL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
OVO 
GPW 
 
ZWZA
PHR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PRL 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
SEL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
WXF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 euro na akcję.
WPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.