14:25 | GMT: 12:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 60 zł na akcję.
4MB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
BLR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
BSC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
CRJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.
DOM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,05 zł na akcję.
EGH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ELM 
NC 
 
NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru przewodniczącego RN, wyboru członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
EMU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
ENE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
wykres INC
INC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 142,44 HUF na akcję.
NEM 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytej części straty za 2014 rok oraz podziału zysku za 2018 rok.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ORP 
NC 
 
ZWZA
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PHI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
PUN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
ROT 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
TAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TDX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
WLT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.