12:44 | GMT: 10:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 6,60 zł na akcję.
PKO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. przeprowadzenia skupu akcji własnych.
BRU 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
ECK 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
FRO 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
MLK 
GPW 
 
NWZA
MOD 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
NXB 
NC 
 
NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
OBL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu.
SFS 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
SGN 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
TOR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ULG 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 230.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
VRB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
AMD.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AAPL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
OR.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PFE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.