03:21 | GMT: 01:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
APT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BBD 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BIT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych współpracowników, upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BNP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
BRA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.296.587 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EKP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 265.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
I2D 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KIN 
NC 
 
Publikacja raportów za II kwartał 2019 roku.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MVP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NCT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
OPF 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ORN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2019 roku.
BKM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PLX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PUN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SME 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SKH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WAS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.