11:23 | GMT: 09:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji serii E.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ALD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2019 roku oraz dalszego istnienia spółki.
APA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
BLR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 i lata ubiegłe.
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
CTS 
GPW 
 
ZWZA
CMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2019.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ENI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FTI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GTS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
GME 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,16 zł na akcję.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KPI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MRC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MLK 
GPW 
 
ZWZA
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
OBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
OTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
OVO 
GPW 
 
ZWZA
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PUR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty.
RDL 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF z 1,32 zł na 2,00 zł za sztukę.
SNW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za 2019 r.
SLV 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SIM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
TXN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
URS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
VTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
VOI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty za rok obrotowy 2019.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.