14:53 | GMT: 12:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
ALI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy albo udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.
AOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
BIO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BSC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
COL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 roku oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych.
GEU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
GRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2017.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017.
PRD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017r.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2017 rok.
ARX 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 rok.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. korekty wyniku z lat poprzednich, podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
FSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za 2017 rok.
GRV 
GPW 
 
ZWZA
MAX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i ustalenia kwoty dywidendy.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
PKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
ATC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty netto za rok 2017.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
EMP 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
I2D 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
wykres IU
IUS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2017 r.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 roku oraz przeznaczenia części środków zgromadzonych na kapitale zakładowym na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.
UNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
IMC 
GPW 
 
ZWZA
IMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
MXC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PBF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
SEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia kapitałem rezerwowym całości straty za rok obrotowy 2017.
VIA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
WXF 
GPW 
 
ZWZA
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
BRA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
CSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.
KPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MLK 
GPW 
 
ZWZA
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
SFS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
MZA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów