07:14 | GMT: 05:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 20103 pozycji.
24.04.2018 15:11
24.04.2018 14:52
24.04.2018 14:00
24.04.2018 09:38

We wtorek rano złoty pozostaje stabilny w relacji do głównych walut, po tym jak wczoraj gwałtownie stracił on na wartości, co skutkowałem ruchem o 2,8-4,4 gr na polskich parach. Kolejne godziny mogą przynieść lekkie umocnienie krajowej waluty. Warunkiem jest wzrostowe odbicie na EUR/USD i brak dalszego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. To akurat dość prawdopodobny scenariusz w dniu dzisiejszym.

O godzinie 09:10 za euro trzeba było zapłacić 4,2033 zł, po tym jak w poniedziałek podrożało ono o 2,8 gr, a od zeszłotygodniowego dołka jego notowania podskoczyły o 5 gr. Kurs USD/PLN kształtował się na poziomie 3,4450 zł i znajdował się najwyżej od miesiąca, po tym jak wczoraj dolar podrożało o 4,4 gr. Notowania CHF/PLN, które jeszcze przed tygodniem, spadając do 3,4680 zł, wyznaczały najniższe poziomy od grudnia 2014, dziś znajdowały się na poziomie 3,5210 zł, rosnąc w poniedziałek o 3,5 gr.

Fatalny początek ostatniego tygodnia kwietnia w wykonaniu złotego nie był czymś wyjątkowym. Równie dużej przeceny doświadczył m.in. węgierski forint. Wczorajszą wyprzedaż obu walut wywołał umacniający się dolar na świecie i rosnące rentowności amerykańskiego długu, w efekcie czego rentowności 10-letnich obligacji zbliżyły się do 3 proc. i były najwyższe od 2014 roku. To zaś nie tylko zwiększa oczekiwania na bardziej zdecydowane ruchy ze strony Fed, ale przede wszystkim wywołuje obawy przed odpływem kapitałów z rynków wschodzących do USA. W tym miejscu warto przypomnieć, że we wspomnianym 2014 roku, gdy rentowności długu USA kształtowały się na podobnym poziomie, dolar był wyceniany o ponad 15 gr wyżej niż obecnie.

Złotemu z pewnością też nie pomogły wczorajsze doniesienia Financial Times, że Komisja Europejska szykuje zmianę zasady podziału unijnych pieniędzy w ramach polityki spójności. W efekcie więcej środków trafi do krajów, które m.in. borykają się z dużym bezrobociem. To sprawi, że wyraźnie mniej pieniędzy w latach 2021-2027 może trafić do Polski (bezrobocie 6,8 proc.), a więcej trafi do Hiszpanii (bezrobocie w IV kw. 2017 wyniosło tam 16,55 proc.), czy Włoch (bezrobocie 10,9 proc.). Tyle tylko, że póki co to bardziej pretekst niż faktyczny powód osłabienia złotego. Ten czynnik zacznie się liczyć dopiero wtedy, gdy takie nowe zasady rozdziału funduszy unijnych nabiorą ostatecznego kształtu i zostaną zaakceptowane przez wszystkie państwa.

W kolejnych godzinach notowania złotego będą pozostawać pod głównym wpływem czynników globalnych. Pierwszoplanową rolę odegra zachowanie pary EUR/USD oraz sytuacja na rynku długu w USA. Na drugim planie znajdą się nastroje na światowych giełdach. Inwestorzy natomiast powinni zupełnie zignorować, podobnie jak to miało miejsce w poniedziałek z danymi o sprzedaży detalicznej i rewizją PKB, raport o podaży pieniądza w Polsce. Zostanie on opublikowany o godzinie 14:00. Oczekuje się wzrostu dynamiki podaży w marcu do 5,2 proc. z 4,9 proc. miesiąc wcześniej.

Potencjalnie pewien pośredni wpływ na notowania złotego może mieć zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja indeksu Ifo dla Niemiec (prognoza: 102,7 pkt.) i wyniki posiedzenia Banku Węgier ws. stóp procentowych (prognoza: stopy bez zmian, główna 0,90 proc.).

Marcin Kiepas
analityk niezależny
(ISBnews)

24.04.2018 08:27

Bank Millennium odnotował 155,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 140,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 428,29 mln zł wobec 393,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,5 mln zł wobec 166,12 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w I kwartale 2018 roku wyniósł 155,3 mln zł i był wyższy o 10,5% niż w I kwartale 2017 roku. Na wynik obydwu tych okresów wpływ miało zaksięgowanie całorocznej składki do BFG na fundusz restrukturyzacji w I kwartale, co spowodowało znaczny wzrost kosztów administracyjnych. Jeśliby rozłożyć równo w czasie tę roczną składkę, skorygowany zysk netto grupy w I kwartale 2018 r. (183,6 mln zł) byłby wyższy o 9,2% niż skorygowany zysk IV kwartału 2017 (168 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Podatek bankowy w I kw. br. wyniósł 52,2 mln zł wobec 47,2 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 roku Bank Millennium pokazał dalszą poprawę dochodowości i wyjątkowo wysokie wskaźniki kapitałowe, po zatrzymaniu całego zysku za 2017 rok w kapitałach (jak zostało postanowione na walnym zgromadzeniu w marcu). I kwartał pokazał także obiecujące wyniki biznesowe, zarówno w segmencie detalicznym jak i firmowym, które dobrze rokują w kontekście perspektywy nowej strategii na lata 2018-2020" - czytamy dalej.

Grupa odnotowała ROE w wysokości 9,7% a wskaźnik koszty/dochody - na poziomie 46% (skorygowana składka BFG).

Łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) osiągnął wartość 24,4%, a współczynnik CET1/T1 równy 22,3% po dodaniu całego zysku za rok 2017.

Nadwyżka współczynnika TCR powyżej nowych minimalnych progów wynosi 6 pkt proc., a Tier1 7 pkt proc. Minimalne progi kapitałowe dla grupy wynoszą obecnie 18,5% (TCR) oraz 15,2%, podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 73,01 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 71,14 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 185,61 mln zł wobec 187,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

24.04.2018 08:06

Bank Zachodni WBK odnotował 438,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 453,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 389,83 mln zł wobec 1 254 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 515,11 mln zł wobec 475,19 mln zł rok wcześniej.

Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za I kwartał 2018 r. wyniosły 2 002,3 mln zł i były wyższe o 8,3% r/r, podano w raporcie.

Koszty ogółem wyniosły 971,2 mln zł i zwiększyły się o 12,1% r/r przy wzroście kosztów działania i pracowniczych odpowiednio o 22,5% r/r i 3,4% r/r.

"Zakładając stabilny poziom opłat na rzecz BFG w stosunku rocznym (tj. eliminując z bieżącej bazy kosztowej roczny przyrost w wys. 58,3 mln zł), koszty ogółem wzrosły o 5,4% r/r, a koszty działania o 7,2% r/r, odzwierciedlając skalę realizowanych w grupie projektów rozwojowych" - czytamy w raporcie.

"Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 712,7 mln zł i zmniejszył się o 3,7% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po skorygowaniu bazy kosztowej jak wyżej), wzrósł o 4,2% r/r. Zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. wyniósł 438,7 mln zł i zmniejszył się o 3,2% r/r, a w ujęciu porównywalnym wzrósł o 9,7% r/r" - napisano dalej.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,4% (wobec 12,2% na 31 grudnia 2017 r. i 11,5 % na 31 marca 2017 r.).

"Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 48,5% (45,6% po skorygowaniu kosztów jak wyżej) wobec 46,8% w I kwartale 2017 r." - czytamy dalej.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 222,9 mln zł wobec 145,5 mln zł w I kwartale 2017 r.

"Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,67% (16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 15,67% na 31 marca 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost" - podsumowano.

Aktywa razem banku wyniosły 157,56 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 280,85 mln zł wobec 353,95 mln zł zysku rok wcześniej.

BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.

(ISBnews)

23.04.2018 10:06

Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,6% w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jest to wynik zgodny z wcześniejszymi szacunkami Urzędu. Wzrost PKB za 2016 r. w tym ujęciu został skorygowany do 3% z wcześniej szacowanych 2,9%.

Korekty dotyczą także poszczególnych kwartałów.

Wzrost PKB niewyrównany sezonowo w poszczególnych kwartałach 2017 r. wyniósł odpowiednio: 4,4% r/r w I kw. (wobec wcześniej szacowanych 4,1%), 4% r/r w II kw. (wobec 4%), 5,2% r/r w III kw. (wobec 4,9%) i 4,9% r/r w IV kw. (wobec 5,1%), podano w komunikacie.

Wzrost PKB w tym ujęciu w 2016 r. ukształtował się odpowiednio na poziomie: 3,1% (wobec 3% publikowanych poprzednio), 3,4% (wobec 3,2%), 2,7% (wobec 2,6%) i 2,7% (wobec 2,7%).

GUS skorygował także dane wyrównane sezonowo.

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, wzrost PKB r/r wyniósł w poszczególnych kwartałach 2017 r. odpowiednio o: 4,6% (wobec 4,4% publikowanych poprzednio), 4,2% (wobec 4,3%), 5,4% (wobec 5,2%) i 4,3% (wobec 4,3%).

Wzrost r/r w 2016 r. ukształtował się odpowiednio na poziomie: 2,9% (wobec 2,7% publikowanych poprzednio), 3,4% (wobec 3,2%), 2,4% (wobec 2,3%) i 3,2% (wobec 3,2%).

W porównaniu do poprzedniego kwartału, PKB wyrównany sezonowo wynosił w kolejnych kwartałach 2017 r. odpowiednio: 1,3% w I kw., 0,8% w II kw., 1,3% w III kw. i 0,9% w IV kw. (zrewidowano dane za wszystkie kwartały). W 2016 r. było to odpowiednio: spadek o 0,1% w I kw. oraz wzrost odpowiednio o: 1,2% w II kw., 0,2% w III kw. i 1,9% w IV kw. (zrewidowano dane za wszystkie kwartały).

Prezentowane dane dotyczące produktu krajowego brutto i jego elementów zostały zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu:

* dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2016 rok,

* uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2017 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług, opracowania wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby tzw. kwietniowej notyfikacji fiskalnej tego sektora i związanej z tym rewizji niefinansowych rachunków kwartalnych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wykorzystania dostępnych w tym czasie danych ze źródeł administracyjnych" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)

23.04.2018 10:00
23.04.2018 09:51
23.04.2018 09:50
Środa, 25 kwietnia 2018
08:45 Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych kwiecień
10:00 Polska Stopa bezrobocia marzec
13:00 Turcja Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień
13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
22:15 Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)