19:05 | GMT: 17:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 22340 pozycji.
03.07.2020 10:02
03.07.2020 09:16

Senat wprowadził wczoraj wieczorem kilkadziesiąt poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, poszerzając m.in. krąg uprawnionych o emerytów i rencistów oraz dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki.

Senatorowie opowiedzieli się za obniżeniem opłat za obsługę bonów turystycznych do 0,5% z 1%. Senatorowie wprowadzili poprawkę obligującą ministra właściwego do spraw turystyki do przedstawienia Sejmowi informacji w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Senatorowie zrezygnowali z regulacji, zgodnie z którą nie jest możliwa ponowna rejestracja przedsiębiorcy turystycznego usuniętego z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Skreślili też przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) zamawiać usługi lub dostawy związane z realizacją tej ustawy z pominięciem Prawa zamówień publicznych.

Przyjęto też szereg poprawek redakcyjnych, doprecyzowujących.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym zakłada wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakłada, że osoby wskazane w ustawie na każde dziecko otrzymają świadczenie w formie tzw. bonu turystycznego w wysokości 500 zł, na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju.

Na dziecko niepełnosprawne ma przysługiwać także dodatkowe świadczenie w tej samej wysokości. Bon w postaci elektronicznej nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

(ISBnews)

03.07.2020 07:43
02.07.2020 14:44
02.07.2020 11:06
02.07.2020 11:03
02.07.2020 08:30

CCC odnotowało 40 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kw. 2020 r. (z uwzględnieniem rezerw) wobec 321 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie spadły o 21% r/r do 1 292 mln zł.

Strata na działalności operacyjnej w II kw. br. w tym ujęciu wyniosła 112 mln zł wobec 138 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Zamknięcie sklepów na 7 tygodni oraz głębokie tąpnięcie na poziomie odwiedzalności sklepów skutkowało utratą przez firmę ok. 1 mld zł wpływów. Zareagowaliśmy na lockdown bardzo szybko. Zrealizowaliśmy plan oparty o porozumienie z bankami, obligatariuszami, wykorzystanie programów pomocowych. Z sukcesem przeprowadziliśmy emisję akcji, pozyskując ponad 0,5 mld zł. Krok po kroku zrealizowaliśmy nasz program. Byliśmy w pełni przygotowani na otwarcie sklepów, z nową kolekcją. Dziś wstępne dane za drugi kwartał pokazują, że ustabilizowaliśmy sytuację wykorzystując wszystkie dostępne możliwości. W obliczu pandemii przyspieszyliśmy tempo rozwoju e-commerce. Dziś jesteśmy jednym z najsilniejszych graczy w kanale online z unikalnym modelem sprzedaży omnichannel. Mamy około 60 różnych platform do sprzedaży w sieci, w tym także aplikacji mobilnych. Platforma CCC.eu istnieje dopiero rok, a ma na koncie już ponad 1,5 mln zrealizowanych zamówień. Wciąż dużo pracy przed nami, ale jesteśmy na dobrej drodze" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z wcześniejszą komunikacją […] spółka rozpoznała w wynikach II kwartału 2020 roku rezerwy o charakterze gotówkowym w kwocie 147 mln zł, związane głównie z: restrukturyzacją obecności na rynku szwajcarskim, działaniami dot. zamknięć wybranych sklepów na rynku niemieckim, zamknięciem aktywności związanej ze sponsoringiem sportowym oraz jednorazowymi kosztami związanymi z refinansowaniem Grupy CCC" - czytamy w komunikacie.

Bez uwzględnienia rezerw wynik EBITDA w II kw. br. wyniósł 187 mln zł, a zysk EBIT sięgnął 34 mln zł.

"Ponadto, w nawiązaniu do zapowiedzi możliwych przeszacowań i rezerw o charakterze czysto księgowym (niezwiązanych z wypływem gotówki z Grupy), Grupa kontynuuje proces analizy aktywów pod kątem utraty ich wartości. W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za I półrocze możliwe jest więc rozpoznanie dodatkowych rezerw o charakterze niegotówkowym, związanych m.in. z prowadzeniem działalności w stacjonarnych kanałach sprzedaży, przede wszystkim na rynku szwajcarskim i austriackim, a także likwidacją wybranych sklepów w innych lokalizacjach oraz przeszacowaniem wartości zapasów oraz pożyczek. Estymowana wstępna wartość rezerw o charakterze czysto księgowym znajduje się na poziomie 300-400 mln zł" - czytamy dalej.

Rezerwy na wydatki restrukturyzacyjne oraz szacunki rezerw i odpisów niegotówkowych mają charakter jednorazowy i są wynikiem prac ukierunkowanych na wyeliminowanie z działalności Grupy CCC nierentownych przedsięwzięć oraz ujęcia kosztów do poniesienia w przyszłości, a w konsekwencji poprawę jej rentowności w kolejnych okresach sprawozdawczych, podkreśliła spółka.

Zysk brutto ze sprzedaży w II kw. br. wyniósł 620 mln zł wobec 840 mln zł zysku rok wcześniej, a marża brutto ze sprzedaży - odpowiednio: 48% wobec 51,2% rok wcześniej.

Spadek marży brutto na sprzedaży o 3,2 pkt proc. w II kw. br. był spowodowany wysokim udziałem sprzedaży e-commerce w kwietniu (93% skonsolidowanych przychodów) oraz wyższą w ujęciu rocznym aktywnością promocyjną w maju, wyjaśniono także.

"Poziom przychodów osiągniętych przez Grupę CCC w II kwartale 2020 roku znalazł się pod wpływem administracyjnego ograniczenia sprzedaży w kanale stacjonarnym w wyniku pandemii koronawirusa, a także dynamicznie rozwijającego się kanału e-commerce. Od 20 kwietnia br. restrykcje dotyczące sprzedaży stacjonarnej były stopniowo znoszone. Na koniec kwartału 95% salonów Grupy CCC wznowiło działalność po zamrożeniu gospodarki. Powrót klientów do sklepów charakteryzował się stopniowo poprawiającą się odwiedzalnością, której towarzyszyła istotnie wyższa rdr konwersja oraz liczba produktów na paragonie" - napisano dalej w komunikacie.

Sprzedaż w sieci detalicznej ogółem spadła o 47% r/r do 656 mln zł w II kw. br., natomiast sprzedaż w kanałach e-commerce wzrosła w tym okresie o 79% r/r do 626 mln zł.

Sprzedaż porównywalna (LFL) detalu CCC (z wyłączeniem e-commerce CCC) spadła w II kw. br. o 49% r/r.

CCC podało też, że grupa jest w fazie renegocjacji umów czynszowych z wynajmującymi. W procesie negocjacji zmieniane są warunki umów, które wpływają na rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej: aktywo z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, a także amortyzację i pozostałe koszty najmu wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

"Negocjacje obejmują w swoim zakresie okres sprawozdawczy, jak i okresy przyszłe, stąd wpływ aneksów/porozumień do umów czynszowych będzie miał odzwierciedlenie w pozycjach bilansowych, jak i wynikowych w całym okresie trwania umów najmu, a nie wyłącznie w bieżącym roku obrotowym. Grupa jest w trakcie procesowania aneksów/porozumień, które będą miały wpływ na opublikowane dane" - napisano w materiale.

Zgodnie ze strategią, realizowana jest optymalizacja powierzchni handlowej, głównie za sprawą zmniejszania sieci sprzedaży Gino Rossi w Polsce oraz Karl Voegele w Szwajcarii, podkreśliło także CCC.

"Powierzchnia handlowa rosła najszybciej w eobuwie.pl (+13 sklepów omnichannelowych r/r). Powierzchnia handlowa od początku roku zwiększyła się tylko o 2 tys. m2. Ze względu na niepewność związaną z wirusem, spółka znacznie ograniczy plan otwarć w dalszej części roku (zapowiadane wcześniej 60 tys. m2 netto w 2020 roku)" - czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca br. powierzchnia handlowa sklepów grupy wynosiła 761,2 tys. m2 (wzrost o 8% r/r), zaś ich liczba - 1 208 (wobec 1 212 rok wcześniej), podano także.

"Na koniec kwietnia 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach - w 23 sprzedaż prowadzona jest w 1208 sklepach stacjonarnych, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie ponad 60 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi. W 2019 roku klienci CCC nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży ponad 52 mln par obuwia" - czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

01.07.2020 14:18
01.07.2020 10:58
01.07.2020 09:06

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 47,2 pkt w czerwcu 2020 r. z 40,6 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Nowe zamówienia spadają najwolniej od 10 miesięcy. Czerwcowe odbicie wskaźnika było także drugim największym wzrostem miesiąc do miesiąca od czasu rozpoczęcia badań w 1998 roku.

Konsensus rynkowy wynosił 46,5 pkt.

"W czerwcu polski PMI wzrósł o 6,6 pkt do poziomu 47,2 pkt, rejestrując drugi największy miesięczny wzrost w historii badań zaraz po wyniku odnotowanym w maju (8,7-pkt. wzrost). Czerwcowe odbicie wskaźnika było także drugim największym wzrostem miesiąc do miesiąca od czasu rozpoczęcia badań w 1998 roku. Najnowszy odczyt był najwyższy od czterech miesięcy, lecz pozostając poniżej neutralnego progu 50 wciąż sygnalizował trudne warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym wynikające ze słabego popytu oraz niskiego wykorzystania mocy przerobowych w czasie pandemii. Czerwcowy wynik był również słabszy niż średni odczyt wskaźnika rejestrowany przed kryzysem związanym z koronawirusem od listopada 2018 (48), kiedy rozpoczął się trend spadkowy" - czytamy dalej w komunikacie.

Popyt na polskie produkty przemysłowe słabnie nieustannie od 20 miesięcy - jest to druga najdłuższa taka sekwencja w 22-letniej historii, podano także.

"W czerwcu, choć polski PMI znów poszedł w górę zbliżając się do neutralnego progu 50, warunki gospodarcze w sektorze wytwórczym, mimo rozluźnienia obostrzeń, były wciąż słabe. Może dziwić fakt, że główny wskaźnik nie zarejestrował pozytywnej wartości po załamaniu koniunktury spowodowanej pandemią, lecz należy pamiętać, że polski przemysł przeżywał kryzys już dużo wcześniej - indeks zanurkował poniżej neutralnego progu 50 w listopadzie 2018, wyznaczając najdłuższy okres negatywnych odczytów od ponad 17 lat. W czerwcu tempo spadku wszystkich kluczowych wskaźników wyhamowało, a Wskaźnik Przyszłej Produkcji zarejestrował pozytywną wartość, choć niższą niż wyniki przed kryzysem" - skomentował ekonomista IHM Markit Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

(ISBnews)