17:49 | GMT: 16:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 18533 pozycji.
24.02.2017 13:05

Znaczące podwyżki cen paliw na stacjach są mało prawdopodobne w nadchodzących tygodniach, jednak ceny pozostaną znacznie wyższe niż przed rokiem, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Ostatni tydzień lutego przyniósł symboliczne podwyżki cen paliw na krajowych stacjach. Średnio za litr Pb95 płacimy obecnie 4,79 PLN/l czyli 3 gr./l więcej niż przed tygodniem. Olej napędowy podrożał natomiast 2 gr./l do poziomu 4,65 pln/l. Litr autogazu kosztuje natomiast 2,26 PLN/l i jest to najwyższa cena od miesiąca.

O ile luty na krajowych stacjach paliw był kolejnym miesiącem kiedy zmienność średnich cen detalicznych była niewielka, tak podkreślić należy, że paliwa są już znacznie droższe niż przed rokiem. Za olej napędowy i benzynę płacimy średnio 80-90 gr./l więcej, z kolei litr autogazu podrożał w skali roku 2,26 PLN/l. O ile w najbliższych tygodniach większe podwyżki cen paliw na stacjach nam nie grożą, tak musimy się już przyzwyczaić do obecnych wyższych poziomów cen.

Ceny ropy Brent kończą tydzień na poziomie 56 USD/bbl. Tempo wzrostu cen wyhamowało po danych na temat zmiany zapasów ropy w USA, które wzrosły w ubiegłym tygodniu 0,6 mln bbl. Produkcja ropy zwiększyła się 24 tys. bbl/d do 9 mln bbl/d i właśnie na takim poziomie Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej spodziewa się średniego wydobycia w USA w tym roku. Natomiast ciekawe zmiany zachodzą po stronie importu ropy do USA . W ubiegłym tygodniu zmalał on aż 1,205 mln bbl/d do 7,286 mln bbl/d. W tym dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej zmniejszyły się 393 tys.bbl/d do 1,064 mln bbl/d. Import z Angoli, Ekwadoru i Iraku zmalał o 503 mln bbl/d. Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja ropy z łupków w USA nie wzrośnie w tak dużym tempie w tym roku, bardzo prawdopodobne, że wkrótce wejdziemy w okres spadku zapasów ropy w USA, które od kilkunastu miesięcy pozostają na rekordowo dużym poziomie. Niewykluczone, że jeśli OPEC zdecydowałby się na przedłużenie cięć produkcji na drugą połowę roku wówczas możemy być świadkiem stosunkowo szybkiego spadku światowych zapasów ropy naftowej i wzrostu cen, gdyż wzrost produkcji ropy ze źródeł niekonwencjonalnych (głównie chodzi o łupki w USA) będzie nieporównywalnie niższy.

(ISBnews/ BM Reflex)

24.02.2017 10:27

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 27 lutego - 5 marca 2017


Poniedziałek, 27 lutego 2017

15:00 Ilmars Rimsevics, prezes Banku Litwy
weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej systemu podatkowego Litwy, w Rydze, na Litwie
13:30 Fritz Zurbrugg, Szwajcarski Bank Narodowy
będzie przemawiał podczas World Banknote Summit, w Bazylei, w Szwajcarii
17:00 Robert Kaplan, szef oddziału Fed w Dallas
weźmie udział w moderowanej sesji pytań i odpowiedzi na Uniwersytecie Oklahoma, w Norman, w USA


Wtorek, 28 lutego 2017

--:-- Shigehiro Kuwabara, Bank Japonii
weźmie udział w 3. FinTech Forum, w Tokio, w Japonii
21:30 John Williams, szef oddziału Fed w San Francisco
będzie przemawiał na tematy gospodarcze podczas spotkania zorganizowanego przez Santa Cruz Chamber of Commerce, w Santa Cruz, w USA


Środa, 1 marca 2017

--:-- Takehiro Sato, Bank Japonii
spotka się z lidearmi biznesu, w Tokushima, w Japonii
--:-- Oystein Olsen, prezes Banku Norwegii
będzie przemawiał na temat perspektyw gospodarczych, na Uniwersytecie w Oslo, w Norwegii
--:-- Jens Weidmann, prezes Bundesbanku
będzie przemawiał na temat bieżącej polityki monetarnej, w Lublanie, w Słowenii
00:40 James Bullard, szef oddziału Fed w St. Louis
przedstawi prezentację na temat amerykańskiej gospodarki i polityki monetarnej na Uniwerstytecie Waszyngtona (GWU), w Waszyngtonie, w USA
19:00 Robert Kaplan, szef oddziału Fed w Dallas
weźmie udział w moderowanej sesji pytań i odpowiedzi, podczas spotkania zorganizowanego przez Paul Quinn College, w Dallas, w USA


Czwartek, 2 marca 2017

--:-- Oystein Olsen, prezes Banku Norwegii
wygłosi wykład w NHH Norwegian School of Economics, w Bergen, w Norwegii
00:00 Lael Brainard, członek zarządu Fed
będzie przemawiała na tematy gospodarcze i związane z polityką monetarną, w Cambridge, w USA
19:00 Timothy Lane, Bank Kanady
będzie przemawiał podczas spotkania zorganizowanego przez Finance Sustainability Initiative, w Montrealu, w Kanadzie


Piątek, 3 marca 2017

00:00 Loretta Mester, szefowa oddziału Fed w Cleveland
weźmie udział w moderowanej dyskusji w Barnard College, w Nowym Jorku, w USA
16:15 Charles Evans, szef oddziału Fed w Chicago i Jeffrey Lacker, szef oddziału Fed w Richmond
wezmą udział w dyskusji na temat oczekiwań inflacyjnych i dynamiki inflacji podczas U.S. Monetary Policy Forum, w Nowym Jorku, w USA
17:30 Carolyn Wilkins, Bank Kanady
weźmie udział w dyskusji w Yale Law School, w Connecticut, w USA
18:15 Jerome Powell, członek zarządu Fed
będzie przemawiał na temat "Innowacje, technologia i system płatniczy", w New Haven, w USA
19:00 Stanley Fischer, członek zarządu Fed
weźmie udział w U.S. Monetary Policy Forum, w Nowym Jorku, w USA
19:00 Janet Yellen, prezes Fed
będzie przemawiał na tematy ekonomiczne podczas spotkania zorganizowanego przez Executives Club of Chicago, w Chicago, w USA

 


Wszystkie godziny podano wg czasu polskiego.

24.02.2017 09:53

Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International - wzywają do sprzedaży 11 558 000 tj. wszystkich akcji InPostu po cenie 9,5 zł za jedną akcję, podała spółka. Zamiarem wzywających jest wycofanie spółki z warszawskiej giełdy.

Data przyjmowania zapisów została ustalona na 16 kwietnia, a data zakończenia przyjmowania zapisów na 20 kwietnia br.

"Przedmiotem niniejszego wezwania są wszystkie akcje spółki, tj. 11 558 000 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez InPost Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (...) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki każda" - czytamy w komunikacie.

Cena, po jakiej akcje będą nabywane w wezwaniu, wynosi 9,5 zł za jedną akcję, podano także.

"Proponowana w wezwaniu cena to 9,50 zł za jedną akcję, co implikuje łączną wartość InPost wysokości ok. 109,8 mln zł, i stanowi: premię w wysokości 11% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 8,56 zł;  premię w wysokości 1% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 9,43 zł" - podała spółka w komunikacie.

Wzywający wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi zamierzają posiadać, po przeprowadzeniu wezwania, 11 558 000 głosów na WZA stanowiących 100% wszystkich głosów w spółce.

"Wezwanie jest uwarunkowane złożeniem zapisów na akcje reprezentujące łącznie 90% akcji w InPost. Po osiągnięciu takiego progu, wzywający zamierzają wycofać spółkę z giełdy" - czytamy także.

Jeśli wzywający w wyniku wezwania będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90% lub więcej akcji spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki, podano.

Zamkniecie przez wzywających wezwania na InPost jest uzależnione od zamknięcia z sukcesem wezwania na akcje Integer.pl.
Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest BZ WBK SA, który pełni także rolę doradcy finansowego.

Integer.pl bezpośrednio i poprzez jedną ze spółek zależnych, Integer.pl Inwestycje sp. z o.o. posiada obecnie 6 703 640 akcji odpowiadających 58% kapitału InPost.

Advent International jest jednym z największych inwestorów private equity. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu kluczowych sektorach: usług biznesowych i finansowych, ochrony zdrowia, przemysłu, handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i rozrywki oraz technologii, mediów i telekomunikacji. Fundusz zainwestował łącznie 32 mld USD w ponad 320 transakcji typu private equity w 40 krajach na świecie. Według danych na dzień 30 września 2016 roku firma zarządzała aktywami o wartości 42 mld USD.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

24.02.2017 07:24
23.02.2017 14:56
23.02.2017 14:26

Podczas lutowego  posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że kolejne kwartały powinny przynieść wzrost PKB dzięki rosnącej dynamice inwestycji, wspieranej przez zwiększanie wykorzystania środków z nowej perspektywy unijnej, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Członkowie Rady oceniali, że w kolejnych kwartałach wzrost gospodarczy powinien przyśpieszyć. Część członków Rady zwracała uwagę na podwyższenie prognoz wzrostu PKB w ostatnim okresie.  Przyśpieszeniu wzrostu PKB w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać rosnąca dynamika inwestycji, wspierana przez dalsze zwiększanie wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej UE" - czytamy w "minutes".

Jak argumentowała część członków Rady, na wzrost nakładów brutto na środki trwałe w kolejnych kwartałach wskazuje dynamicznie rosnąca liczba podpisywanych przez jednostki samorządu terytorialnego umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

"Niektórzy członkowie Rady zaznaczali, że w warunkach dobrej sytuacji finansowej samorządów ich zdolność do współfinansowania tych projektów jest względnie wysoka. Jednak – w ocenie niektórych członków Rady – nie można wykluczyć, że dynamika inwestycji pozostanie na niskim poziomie w perspektywie kolejnych kwartałów" - czytamy także.

NBP podał także, że dyskutując na temat sytuacji w sferze realnej polskiej gospodarki, członkowie Rady zwracali uwagę na wstępne dane o PKB w 2016 r., które wskazują, że roczne tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. ub.r. było prawdopodobnie zbliżone do obserwowanego w poprzednim kwartale.

Członkowie Rady wskazali, że głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny, wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych i społecznych.

Jednocześnie podkreślili, że wzrostowi dynamiki konsumpcji towarzyszyło prawdopodobne ograniczenie spadku inwestycji, do którego przyczyniło się zwiększenie wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej UE. Zdaniem niektórych członków Rady w kierunku niskiej dynamiki inwestycji mogła jednak nadal oddziaływać niepewność wśród przedsiębiorstw.

(ISBnews)

23.02.2017 14:19
23.02.2017 11:58
23.02.2017 10:18
23.02.2017 10:12