10:23 | GMT: 08:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 21668 pozycji.
17.10.2019 10:03
16.10.2019 14:32
16.10.2019 14:00

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4% we wrześniu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,2% r/r w sierpniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy przewidywał inflację bazową po wyłączeniu cen żywności i energii na poziomie 2,3% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła we wrześniu br. 2,8% w ujęciu rocznym wobec 3% w sierpniu br.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,4% we wrześniu br. wobec 2,3% w sierpniu br.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,9% we wrześniu br. wobec 2% w sierpniu br.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,6% r/r we wrześniu br., wobec 2,9% r/r w sierpniu br.

"We wrześniu 2019 r. inflacja CPI wyniosła 2,6% r/r, wobec 2,9% miesiąc wcześniej. Do obniżenia inflacji CPI we wrześniu br. przyczynił się spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 6,3% r/r (wobec 7,2% r/r w sierpniu br.; efekt obniżającej się wysokiej rocznej dynamiki cen warzyw) oraz spadek cen paliw (do -2,7% r/r wobec -0,4 proc. r/r w sierpniu br. - efekt niższych cen ropy naftowej). Z drugiej strony we wrześniu br. odnotowano dalszy wzrost dynamiki cen usług (do 4,6% r/r wobec 4,1% w sierpniu br.). Obniżeniu się wskaźnika CPI towarzyszył spadek dwóch miar inflacji bazowej i wzrost pozostałych dwóch. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii we wrześniu br. wzrosła o 0,2 pp. do 2,4 proc. r/r. Do wzrostu wskaźnika przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen usług (głównie związanych z ubezpieczeniami, usług wywozu śmieci i gastronomicznych, a także efekt bazy w grupie łączność)" - czytamy w komunikacie.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też NBP.

(ISBnews)

16.10.2019 11:04
16.10.2019 09:44

Tempo wzrostu gospodarczego spowolni do 3% r/r w 2020 roku, inflacja przyspieszy do 2,7%, wynika z Atradius Country Report.

"Nasza gospodarka jest napędzana obecnie głównie poprzez silną konsumpcję prywatną oraz inwestycje. Co prawda, w 2020 roku przewidujemy spadek inwestycji oraz słabszy wzrost eksportu, to jednak konsumpcja prywatna powinna pozostać na stabilnym poziomie, głównie dzięki wzroście zatrudnienia, płac i transferów socjalnych, w tym programowi 500 plus. W efekcie możemy prognozować wzrost PKB o 3%" - powiedział dyrektor zarządzający Atradius w Polsce Paweł Szczepankowski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

W raporcie wskazano, że coraz większym problemem polskiej gospodarki będzie niedobór pracowników.

"Brak siły roboczej, spowodowany również obniżeniem wieku emerytalnego jest szczególnie odczuwany w sektorze produkcyjnym oraz budowlanym. Sytuacji na pewno nie poprawi otwarcie rynku niemieckiego na pracowników z Ukrainy, którzy obecnie stanowią znaczącą część kadry robotniczej w wielu branżach i przedsiębiorstwach" - powiedział Szczepankowski.

Przewidywana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. to 5,5%, a na koniec 2020 r. - do 5,1%

"Dodatkowo polska gospodarka polska gospodarka jest najbardziej w Europie Środkowej narażona na finansowe i gospodarcze skutki głosowania Wielkiej Brytanii za wyjściem z UE. Roczne przekazy pieniężne od Polaków mieszkających za granicą wynoszą około 4 mld euro, z czego duża część pochodzi z Wielkiej Brytanii. W dłuższej perspektywie Brexit może mieć wpływ na fundusze strukturalne UE, które odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym Polski" - czytamy w materiale.

Autorzy raportu szacują, że wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wyniesie 2,2% w 2020 roku wobec 5,5% w 2019, a eksportu odpowiednio o 2,6% wobec 4,4%.

Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros jest częścią jednej z największych na świecie grup oferujących ubezpieczenia należności handlowych oraz usługi zarządzania wierzytelnościami. W Polsce Atradius obecny jest od 2004 roku. Firma działa w zakresie ubezpieczenia wierzytelności handlowych klientów korporacyjnych oraz, poprzez Atradius Collections, windykacji.

(ISBnews)

15.10.2019 10:00
15.10.2019 09:26

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - spadł o 0,4 pkt m/m w październiku; był to szósty spadek z rzędu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według BIEC, długotrwałe działanie czynników, jakim jest np. wzrost cen żywności w połączeniu z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności wzrostem kosztów pracy, może spowodować ponowne nasilenie inflacji w przyszłym roku.

"Najsilniej w kierunku spadku inflacji oddziaływały opinie przedsiębiorców na temat polityki cenowej na oferowane przez nich wyroby. O ile przed miesiącem przybyło firm planujących w najbliższym czasie wzrost cen, o tyle w ostatnich badaniach z września br. odsetek firm planujących podwyżki skurczył się do poziomu najniższego od dwóch lat. Jedynie w firmach największych zatrudniających powyżej 250 pracowników w większości planowane są podwyżki. Największą skłonność do podnoszenia cen wyrażają przedstawiciele branż paliwowej i energetycznej oraz producenci żywności " - czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu cztery działały w kierunku spadku inflacji i cztery w kierunku jej wzrostu. W obu grupach składowych zmiany były niewielkie, podało Biuro.

"Nieco odmienne nastroje na temat kształtowania się cen w najbliższej przyszłości wyrażają przedstawiciele konsumentów. Wzrósł odsetek osób uważających, że w najbliższych miesiącach ceny będą rosły szybciej niż dotychczas oraz tych, którzy sądzą że ceny będą rosły w tempie dotychczasowym, zmniejszył się natomiast odsetek osób spodziewających się wolniejszego wzrostu cen. Jednocześnie znacząco zwiększyła się grupa ankietowanych nie potrafiących ocenić tendencji cenowych w najbliższym czasie, co może świadczyć o narastaniu wśród konsumentów niepewności co do tendencji inflacyjnych" - czytamy w materiale.

Niewielkiemu ograniczeniu uległa presja popytowa, głównie wskutek wolniejszego wzrostu wynagrodzeń oraz wyhamowaniu kreacji nowych miejsc pracy, podało BIEC.

"Po okresie osłabiania się złotego względem podstawowych walut światowych, jego kurs ustabilizował się, co w połączeniu z jednoczesną stabilizacją cen surowców na światowych rynkach nie powinno w najbliższych miesiącach znacząco wpłynąć na ceny importu. Ogólny wskaźnik cen surowców publikowanych przez IMF w sierpniu br. obniżył się i tendencja ta dominuje od kwietnia br. Podobnie zachowuje się wskaźnik cen żywności FAO, który od czerwca br. systematycznie obniża się a we wrześniu pozostał na poziomie sierpnia br." - podsumowało Biuro.

(ISBnews)

15.10.2019 08:50
15.10.2019 08:43

Marshall Lion Group jest firmą, która przeprowadza pierwszy Initial Exchange Offering w Europie na tak szeroką skalę, co jest wydarzeniem bezprecedensowym w naszym rejonie świata.

Do grupy Marshal Lion Group wchodzą następujące spółki:

  • Marshal Lion Group Finanse
  • Marshal Lion Group Pożyczki
  • Marshal Lion Group Księgowość
  • Marshal Lion Group Capital

Czym zajmuje się Marshal Lion Group?

Założyciele firmy wskazują, że powstała ona na fundamentach wszechstronnej wiedzy oraz kompetencji z zakresu prawa finansów, prawa i podatków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu łączą nowe możliwości rynkowe z trendami oraz zaawansowanymi technologiami. Wszystko z uwzględnieniem świadomości potrzeb, jak również oczekiwań współczesnych przedsiębiorców orz indywidualnych klientów.

Firma stawia sobie za cel umożliwianie formom rozwój, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług i kontaktów z partnerami biznesowymi. Misją spółki jest dostarczanie skutecznych rozwiązań finansowych, jak również podatkowych oraz prawnych dla firm. Dlatego też opracowują indywidualne strategie biznesowe, wdrażają szyte na miarę projekty oraz jest partnerem biznesowym przedsiębiorców, dążących do rozwoju kompetencji.

Zarządzanie grupą kapitałową

Wśród całego spektrum działalności firmy znaleźć można chociażby zarządzanie grupą kapitałową. Na czym to polega? Spółka oferuje wsparcie dla firm, które posiadają wspólny cel gospodarczy, który jest powiązany kapitałowo oraz kontraktowo. Umożliwia aktywne współdziałanie przy zachowaniu samodzielności prawnej. Pomaga przy zakładaniu grup kapitałowych i zapewnia całościowy konsulting przy zarządzaniu.

https://youtu.be/pUDe39bZ4uQ

Dzięki opracowaniu jednolitej procedury oraz wdrażania systemu informacyjnego , który ma na celu efektywniejsze zarządzanie grupą kapitałową, przy jednoczesnej gwarancji ograniczenia ryzyka. Pozwala to na zapewnienie skutecznej kontroli finansów oraz budżetu, jak również procesów zachodzących w grupie.

Elementy obejmujące zarządzanie grupą kapitałową:

  • ustalanie wspólnych celów oraz planów,
  • monitoring realizowanych projektów,
  • analiza finansowa,
  • analiza ryzyka realizacji finansowych projektów,
  • prognoza wyników,
  • optymalizacja procesów z zakresu finansów oraz zarządzania.

Initial Exchange Offering

Spółka planuje pierwsze tego typu Initial Exchange Offering w Europie, które pozwoli na tokenizację sektora pożyczek pozabankowych. W ramach IEO spółka zamierza wyemitować 120 000 000 tokenów. IEO rusza już pod koniec października, co oznacza że od tego czasu będzie można stać się udziałowcem tej innowacyjnej spółki. Więcej szczegółów znajduje się na poniższej stronie:  https://mlgc.io/

15.10.2019 08:43

Firma Zikom, która planuje do 2024 roku wejście na Giełdę Papierów Wartościowych, bądź New Connect, obecnie prowadzi equity crowdfunding, na którym planuje wyemitować  79 995 akcji o łącznej wartości prawie 2 mln złotych.


Czym zajmuje się Zikom?

Firma Zikom powstała w 2003 roku, jako firma handlowo-usługowa Zikom. Trzy lata później otworzyli pierwszy sklep stacjonarny w Częstochowie.  Sama firma przedstawia się jako czołowa polska firma, która profesjonalnie regeneruje sprzęt IT. Rocznie przetwarza kilkanaście tysięcy komputerów dając „nowe życie”.

16 lat działalności firmy przyczyniło się do perfekcyjnego opanowania regeneracji sprzętu. Specjaliści firmowi potrafią przedłużyć nawet czterokrotnie cykl życia komputerów. Dzięki temu przyczyniają się do znacznego ograniczenia powstawania elektrośmieci.  


Co wyróżnia Zikom?

Czołową kwestią wyróżniająca firmę Zikom na tle konkurencji jest podejście do ekologii. Jako jedna z niewielu firm zwraca uwagę na fakt zużycia przy komputera zużywane jest ok. 1.5 tysiąca wody  oraz 22 kg chemikaliów. Dlatego też Zikom kładzie nacisk na wtórne wykorzystanie części komputerów, co pozytywnie odbija się na środowisku.


Equity crowdfunding i jego cele

Zikom planuje zebrać 1 999 875 zł do 18 października b.r. Posiada przy tym jasno sprecyzowane cele inwestycyjne. Ponad 60% zebranej kwoty, czyli kwota rzędu 1 200 000 zł, ma zostać przekazana na zwiększenie zapasów. 40% z tej kwoty przekazana zostanie na telefony komórkowe, 40% na komputery PC oraz laptopy oraz 20% na sprzęt serwerowy.

https://youtu.be/1BOQY2DHJfY

Pozostałe 30% z zebranej przez crowdfunding sumy ma zostać przekazana na rozwój kanałów sprzedaży. Firma do końca 2021 roku planuje zwiększyć sprzedaż sklepu internetowego zikom.pl oraz rozbudować sieć sklepów detalicznych do 50. Główne wydatki w omawianym segmencie mają być przekazane na rozbudowę sklepu internetowego oraz promocję w wyszukiwarkach oraz portalach społecznościowych.

200 000 zł, czyli 10% z zebranej kwoty na posłużyć za rozwój działu produkcji. Planowane jest uruchomienie dwóch dodatkowych stanowisk testowych co wymaga zakupu dodatkowych licencji oprogramowania, służących do audytu sprzętu oraz uruchomienia całkiem nowego stanowiska do profesjonalnej regeneracji obudowy komputerów oraz laptopów.

Czwartek, 17 października 2019
- Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
02:30 Australia Sytuacja na rynku pracy wrzesień
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego wrzesień
09:30 Szwecja Stopa bezrobocia wrzesień
10:00 Włochy Bilans handlu zagranicznego sierpień
10:00 Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie wrzesień
10:30 Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej wrzesień
14:00 Polska Protokół z posiedzenia RPP październik
14:30 USA Pozwolenia na budowę domów wrzesień
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień