16:54 | GMT: 14:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 20542 pozycji.
16.10.2018 14:00

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8% we wrześniu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,9% r/r w sierpniu 2018 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Jeenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową we wrześniu w tym ujęciu na 0,8-0,9% r/r przy średniej w wysokości 0,85%.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła we wrześniu 1,9% w ujęciu rocznym wobec 2,2% w sierpniu br.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4% wobec 1,3% w sierpniu br.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,8% we wrześniu wobec 1,7% w sierpniu br.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 1,9% r/r we wrześniu br. wobec 2% r/r w sierpniu br.

"Do obniżenia inflacji przyczynił się przede wszystkim spadek dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 3,3 pkt proc., do 12% r/r; ujemny efekt bazy) oraz spadek dynamiki cen usług (o 0,3 pkt proc. do 1,4% r/r; spadek cen usług telekomunikacyjnych). We wrześniu br. wzrosła natomiast dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 pkt proc. do 2,3% r/r) oraz nieznacznie towarów nieżywnościowych (o 0,1 pkt proc. do 0,3% r/r)" - napisał bank centralny w komentarzu.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, wyjaśniono w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podkreślił NBP.

(ISBnews)

16.10.2018 11:30
16.10.2018 10:02
16.10.2018 09:51

CD Projekt zawarł z firmą Bandai Namco Entertainment Europe umowę dystrybucyjną, której przedmiotem jest udzielenie Namco wyłącznej licencji na dystrybucję pudełkowej wersji gry "Cyberpunk 2077" w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One w 24 krajach Europy, podała spółka.

"Przedmiotem umowy jest udzielenie przez spółkę na rzecz Namco licencji wyłącznej na korzystanie z gry 'Cyberpunk 2077' w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji wersji pudełkowej gry przez Namco na obszarze obejmującym Andorę, Austrię, Belgię, Cypr, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Irlandię, Liechtenstein, Luxemburg, Maltę, Monaco, Norwegię, Portugalię, Republikę Federalną Niemiec, San Marino, Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię oraz Włochy" - czytamy w komunikacie.

Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania stron w związku z udzieloną licencją, podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji oraz określa zobowiązania Namco w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej, w tym minimalne nakłady Namco na kampanię marketingową gry, podano także.

"Wynagrodzenie spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów Namco pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne, koszty i rezerwy związane z dystrybucją i promocją gry. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez Namco" - czytamy dalej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)

16.10.2018 08:23
15.10.2018 14:37
15.10.2018 13:27

Inflacja konsumencka okazała się we wrześniu wyższa od oczekiwań i wstępnego szacunku urzędu statystycznego (1,8% r/r). Niższa presja ze strony cen paliw, łączności wpłynęły na spadek inflacji we wrześniu wobec sierpnia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 1,9% r/r we wrześniu wobec 2% r/r w sierpniu. W ujęciu miesięcznym inflacja wyniosła 0,2%.

Głównym czynnikiem odpowiadającym za przyspieszenie inflacji w ub. miesiącu w skali roku były wyższe ceny w zakresie transportu (o 7%), a także żywności (o 2,3%) oraz mieszkania (o 2%). Niższe ceny w zakresie łączności (o 3,6%) oraz odzieży i obuwia (o 3,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,18 pkt proc. i 0,17 pkt proc.

Część analityków spodziewa się, że wyższe od spodziewanych zmiany cen żywności oznaczają, że inflacja będzie nieco przyspieszać do końca roku. Zaś w przyszłym roku wiele zależy od zmian cen prądu i gazu dla gospodarstw domowych w kształtowaniu się wskaźnika CPI.

Ekonomiści szacują, że w świetle dostępnych inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii pozostała na poziomie 0,9% r/r.

Dzisiejsze dane nie powinny zmienić planów Rady Polityki Pieniężnej (RPP) - analitycy uważają, że pierwsza podwyżka stóp procentowych może nastąpić może pod koniec 2019 r.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Na początku 2019 koszty przedsiębiorstw produkcyjnych podniesie podwyżka cen energii związana z wyższymi kosztami węgla oraz praw do emisji CO2. Nasze modele wskazują, że przełożenie presji kosztowej firm na finalnego konsumenta następuje z opóźnieniem około 2-3 kwartałów. Tym samym prognozujemy, że dynamika CPI osiągnie poziom 3%r/r w czerwcu przyszłego roku" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"My jednak uważamy, że ceny będą pięły się w górę, a w 2019 r. wzrosną średnio o 2,6% r/r wobec 1,8% r/r w 2017 r. Ryzyko dla tej prognozy jest naszym zdaniem w górę wobec rosnącej presji kosztowej na firmy, ponadto wiele zależy od zmian cen prądu i gazu dla gospodarstw domowych" - ekonomiści Banku Santander

"Dane są neutralne dla oceny perspektyw krajowej polityki pieniężnej. W obliczu spowalniającego wzrostu PKB, RPP nie zdecyduje się na podwyżki stóp przynajmniej do końca 2019, nawet pomimo prawdopodobnego przekroczenia celu inflacyjnego NBP w przyszłym roku" - analitycy PKO Banku Polskiego

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Ostateczny szacunek wrześniowej inflacji uległ w ujęciu rocznym nieznacznej rewizji w górę, do 1.9%r/r. Korektom uległy wstępne szacunki wskaźnika cen nośników energii (do 0.3%m/m z 0.4%m/m) oraz paliw (do 0.5%m/m z 0.4%m/m). Zgodnie z oczekiwaniami wzrosły ponadto we wrześniu ceny odzieży i obuwia (aż o 2.4%m/m, ze względu na wprowadzane przez sklepy nowe kolekcje jesienne) oraz edukacji (o 1.4%m/m). W kolejnych miesiącach wskaźnik CPI dość szybko znajdzie się w okolicach 2.0%r/r lub nieco powyżej. Rosnące ceny ropy naftowej na świecie i umocnienie USD mogą przekładać się na coraz wyższe ceny paliw na stacjach, drożeć może także żywność w związku z mniejszym tegorocznymi plonami i wciąż utrzymującą się suszą na wielu obszarach Polski. Coraz więcej kosztować będzie także najprawdopodobniej utrzymanie mieszkań, zwłaszcza w przypadku gospodarstw domowych samodzielnie zaopatrujących się w gaz, olej opałowy czy węgiel. W całym 2018 r. średnioroczny wskaźnik CPI wyniesie według naszych prognoz 1.8% wobec 2.0% w 2017 r. Opublikowany dziś ostateczny szacunek wrześniowego wskaźnika CPI nie będzie mieć wpływu na poglądy RPP w kwestii poziomu stóp procentowych. Inflacja utrzymuje się w dolnym paśmie odchyleń od celu NBP, co w kontekście oczekiwanego wyhamowania tempa wzrostu PKB będzie skłaniać RPP do podtrzymywania jej dotychczasowego „łagodnego" nastawienia w polityce pieniężnej. Spodziewamy się stabilizacji stóp procentowych przynajmniej do końca 2019 r" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Po trzech miesiącach stabilizacji na poziomie 2,0% r/r, wrzesień przyniósł spadek inflacji CPI do 1,9% r/r. Wstępny szacunek z 1 października wskazywał na wzrost cen konsumpcyjnych o 1,8% r/r. Ceny towarów wzrosły o 2,0% r/r, a ceny usług zwiększyły się o 1,5% r/r. Wprawdzie wzrost cen żywności był we wrześniu wyższy niż w sierpniu (odpowiednio 2,3% r/r, wobec 2,1% r/r), jednak obniżyło się roczne tempo wzrostu cen transportu (odpowiednio do 7,0% r/r z 8,5% r/r) z uwagi na niższe tempo wzrostu cen paliw. Na bazie dostępnych danych szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii pozostała na poziomie 0,9% r/r. Niższa presja ze strony cen paliw oraz łączności przełożyły się na spadek inflacji we wrześniu. Do końca 2018 r. inflacja powinna pozostać w przedziale 1,5-2,0% r/r, a pod koniec 1Q19 prognozujemy powrót inflacji do celu NBP. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie w 4Q19, a na koniec 2019 r. stopa referencyjna wyniesie 1,75%" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

"Według finalnych danych we wrześniu dynamika inflacji spadła o 0,1pp do 1,9%r/r. Wstępny szacunek wskazywał obniżenie się indeksu do 1,8%r/r. Na podstawie dostępnych danych szacujemy, że inflacja bazowa ukształtowała się pomiędzy 0,8%-0,9%r/r. Duży wpływ na inflację bazową miały obniżki ceny usług telekomunikacyjnych oraz turystyki zorganizowanej. Komunikat GUS wskazuje, że obniżyły one CPI o odpowiednio 0,11pp oraz 0,09pp. Spadki częściowo zrównoważyły jednak ponadprzeciętne wzrosty w kategorii odzież (0,09pp), inne (0,02pp) oraz edukacja (0,01pp). Zmiany w pozostałych kategoriach nie odbiegały istotnie od standardowego sezonowego wzorca – dalej stosunkowo niewielką dynamiką charakteryzowały się ceny usług (1,5%r/r). Na początku 2019 koszty przedsiębiorstw produkcyjnych podniesie podwyżka cen energii związana z wyższymi kosztami węgla oraz praw do emisji CO2. Nasze modele wskazują, że przełożenie presji kosztowej firm na finalnego konsumenta następuje z opóźnieniem około 2-3 kwartałów. Tym samym prognozujemy, że dynamika CPI osiągnie poziom 3%r/r w czerwcu przyszłego roku" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"Finalny odczyt inflacji CPI we wrześniu pokazał 1,9% r/r wobec wstępnego 1,8% r/r. Towary drożały o 2,0% r/r (bez zmian wobec sierpnia) a usługi o 1,5% r/r (wobec 1,8% r/r w sierpniu). Szacujemy, że inflacja bazowa wyniosła we wrześniu 0,9% r/r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, szybciej rosły ceny żywności, zwłaszcza warzyw i pieczywa (efekt suszy) oraz mięsa wieprzowego (efekt niższej podaży). Presję za wzrost CPI wywierały także kategorie zdrowie, rekreacja i kultura, pozostałe towary i usługi (w szczególności wzrost cen ubezpieczeń) oraz ceny energii (efekt podwyżki cen gazu w sierpniu). Przypominamy, że nasza wstępna prognoza zakładała utrzymanie CPI na sierpniowym poziomie 2,0% r/r. Nie zrealizowała się ona ze względu na mocny spadek cen usług transportowych (-6,1% m/m), turystyki zorganizowanej (-3,9% m/m) oraz usług telekomunikacyjnych (-2,3% m/m). Wymienione w tym tekście dynamiki cen usług były w ostatnich miesiącach jednym z głównych czynników odpowiadających za zmienność CPI – raz mocno spadały, raz mocno rosły, co utrudniało odczytanie tendencji cenowych w gospodarce. My jednak uważamy, że ceny będą pięły się w górę, a w 2019 r. wzrosną średnio o 2,6% r/r wobec 1,8% r/r w 2017 r. Ryzyko dla tej prognozy jest naszym zdaniem w górę wobec rosnącej presji kosztowej na firmy, ponadto wiele zależy od zmian cen prądu i gazu dla gospodarstw domowych. Przyśpieszenie inflacji będzie wzmacniało argumenty jastrzębi z RPP, co w końcu doprowadzi do podwyżki stóp procentowych (najwcześniej pod koniec 2019 r.). Dzisiaj członkini RPP, Grażyna Ancyparowicz, która dotychczas opowiadała się za stabilnymi stopami, stwierdziła, że w drugiej połowie 2019 r. może wystąpić potrzeba rozpoczęcia dyskusji o podwyżkach stóp" - ekonomiści Banku Santander.

"GUS zrewidował swój wstępny odczyt inflacji we wrześniu w górę do 1,9% r/r z 1,8% r/r (PKO: 1,9% r/r, kons.: 1,9% r/r). Po odsezonowaniu inflacja CPI wyniosła 0,1% m/m wobec 0,2% m/m w sierpniu.Przyczyny rewizji leżą w kategoriach bazowych. Szczegóły zrewidowanych danych CPI implikują, że inflacja bazowa pozostała stabilna (0,9% r/r).Zaskoczyły ceny odzieży, które pomimo ciepłego września wzrosły mocniej niż w ubiegłym roku, gdy jesień (i nowa kolekcja) przyszła wyjątkowo szybko. Niespodziewanie silnie wzrosły również ceny w edukacji (nowy rok szkolny). Kolejny miesiąc spadały ceny usług telekomunikacyjnych. Silnie spadły również ceny usług transportowych. Wobec powyższych zmian dynamika cen usług spowolniła do 1,5% r/r z 1,8% r/r. w sierpniu. Ceny towarów wrosły o 2,0% r/r (vs 2,1% r/r w sierpniu). Wrześniowy wzrost cen żywności (m/m) był wysoki jak na ten miesiąc, za sprawą silniejszego niż wzorzec sezonowy wzrostu cen zbóż (pieczywa) oraz warzyw (m.in. włoszczyzny). Nadal spadały ceny owoców. Wzrosty cen paliw i energii we wrześniu nie były na tyle silne, aby zneutralizować efekty bardzo wysokiej bazy statystycznej z ubiegłego roku. Wyższe od sezonowego wzorca zmiany cen żywności oznaczają, że inflacja będzie spadać do końca roku w mniejszym stopniu niż zakładaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu (osiągając ok. 1,6-1,7%). Jednocześnie stopniowy wzrost inflacji bazowej, a także oczekiwane przez nas (chociaż w wyraźnie mniejszej skali niż oczekuje rynek) wzrosty cen energii (prąd, opał, ogrzewanie) mogą podbić główną stopę inflacji powyżej celu NBP w 1h19. Dane są neutralne dla oceny perspektyw krajowej polityki pieniężnej. W obliczu spowalniającego wzrostu PKB, RPP nie zdecyduje się na podwyżki stóp przynajmniej do końca 2019, nawet pomimo prawdopodobnego przekroczenia celu inflacyjnego NBP w przyszłym roku" - analitycy PKO Banku Polskiego

"Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia inflacji (o prawie 0,2 pkt. proc.) była niższa dynamika cen paliw, która obniżyła się we wrześniu do 12,0% r/r wobec 15,3% w sierpniu, co wynikało w znacznym stopniu z efektu wysokiej bazy sprzed roku (we wrześniu ub. r. ceny paliw wzrosły o 3,5% m/m podczas gdy we wrześniu br. zwiększyły się o 0,5% m/m). Spadek inflacji ograniczany był przez wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,3% r/r we wrześniu wobec 2,1% w sierpniu). Warto zauważyć, że tempo wzrostu cen w tej kategorii przyspieszyło po raz pierwszy od kwietnia br. Wynikało to przede wszystkim z silnego wzrostu cen warzyw (10,2% r/r we wrześniu wobec 8,6% w sierpniu) oraz pieczywa (5,9% wobec 4,6%) spowodowanego w znacznym stopniu tegoroczną suszą. Do wzrostu cen w tej kategorii przyczyniły się także wyższe ceny mięsa (1,2% wobec 0,7%), głównie ze względu na drożejący drób. Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu do sierpnia i wyniosła 0,9% r/r. Na jej stabilizację złożyły się spadek dynamiki cen w kategoriach "łączność" i "użytkowanie mieszkania" (bez nośników energii) oraz jej wzrost w kategoriach "inne wydatki na towary i usługi", "zdrowe", "odzież i obuwie", "wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego", "restauracje i hotele" oraz "rekreacja i kultura". Szeroki zakres wzrostu cen we wspomnianych wyżej kategoriach stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach obserwowany będzie łagodny wzrost inflacji bazowej. Wzrost ten będzie związany z umiarkowaną presją kosztową będącą skutkiem rosnących kosztów pracy oraz energii (por. MAKROmapa 15.10.2018). Opublikowane dziś dane, wskazujące na silniejszy od naszych oczekiwań wpływ suszy na dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych, w połączeniu z rosnącymi cenami energii stanowią istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą w 2018 r. inflacja spadnie do 1,6% wobec 2,0% w 2017 r., a w 2019 r. obniży się ona do 1,5%. Nasz zrewidowany scenariusz inflacji przedstawimy w najbliższej MAKROmapie. Dzisiejsze dane o wrześniowej inflacji są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Olipra

"Jak na historyczne standardy inflacja jest niska – zwłaszcza po uwzględnieniu ostatnich wzrostów kosztów pracy. Wszystko zatem wskazuje, że przedsiębiorstwa zaabsorbowały wzrost cen – a nie przerzuciły go na konsumenta. Powinno to mieć konsekwencje w ich relatywnie gorszej sytuacji finansowej. Wzrost ten znajduje się poniżej celu inflacyjnego NBP, ale mieści się w paśmie odchyleń określonym przez RPP (2,5% +/- 1 pp.). Oznacza to, że inflacja jest stabilna, a zatem zapowiedzi prezesa NBP o utrzymaniu stóp procentowych do końca 2019 wydają się wiążące. Ceny największych kategorii w koszyku wzrosły nieznacznie powyżej średniej – żywność i napoje bezalkoholowe o 2,3% r/r, natomiast użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii - o 2,2% r/r. W tej pierwszej kategorii wysokie wzrosty cen zanotowały jaja (21,9% - przy czym to wyraźny spadek tempa wzrostu cen w porównaniu do szczytu w grudniu 2017), warzywa (10,2%), pieczywo (5,9%, trend wzrostowy dynamiki cen od początku 2016), mięsa drobiowego (5,4%). Prawie 30-procentowy spadek ceny na przestrzeni roku odnotował cukier – dynamika jego cen wydaje się odbijać z wieloletnich minimów. Odnotowano roczny wzrost czynszów o 4%, o 3,9% wzrosły ceny wywozu śmieci i o 5,6% - opału (w tym ostatnim przypadku obserwujemy wygasanie dodatniego trendu). Na przestrzeni roku największy wzrost cen odnotowała kategoria transport (7%) za sprawą wszystkich typów paliw: oleju napędowego (15,6%), benzyny (10,5%) oraz gazu (10,3%), chociaż w tym ostatnim przypadku wydaje się, że jesteśmy już za lipcową górką). Spadek cen obserwowaliśmy dla odzieży i obuwia (3,3%) oraz łączności (3,6%). Wśród rzadszych w koszyku dóbr na uwagę zasługuje niemal 5-procentowy wzrost cen książek oraz gazet i czasopism (odpowiednio 4,9% oraz 4,6%)" - ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz.

(ISBnews)

15.10.2018 10:00
15.10.2018 09:00

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - pozostał bez zmian m/m w październiku, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że od czterech miesięcy wskaźnik nie wykazuje większych zmian.

"Zmniejszenie presji inflacyjnej szczególnie widoczne jest u przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy pomimo rosnących kosztów zakupu niektórych surowców, zwiększonych kosztów pracy oraz wyższych kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń, zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać oznaki nadchodzącego spowolnienia. Nieco gorsza koniunktura i warunki, gdy wielkość popytu jest zagrożona, nie sprzyjają podnoszeniu cen" - czytamy w raporcie.

Spośród siedmiu składowych wskaźnika dwie działały w październiku w kierunku nasilenia presji inflacyjnej, trzy pozostały obojętne z punktu widzenie kształtowania się cen w najbliższej przyszłości i dwie działały w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej.

Odsetek konsumentów spodziewających się wzrostu cen w ciągu najbliższych miesięcy wyniósł ponad 75%, a obecny poziom wskaźnika presji inflacyjnej konsumentów jest najwyższy od lipca 2014 roku, podano również.

"Na takie odczucia z pewnością miała wpływ utrzymująca się od kilku miesięcy wysoka dynamika cen niektórych produktów żywnościowych, a więc tych które stanowią znaczącą część wydatków przeciętnego 'Kowalskiego'. Przykładowo, ceny warzyw w ostatnim roku skoczyły o ponad 8%, zaś drobiu, nabiału i tłuszczów o ponad 5%. Nie bez znaczenia był również ponad 15-proc. wzrost cen benzyny. Ponadto, przedstawiciele gospodarstw domowych obawiają się wzrostu cen energii i dalszych podwyżek cen benzyny" - czytamy w raporcie.

W przypadku przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych zmniejszyła się przewaga odsetka tych, którzy w najbliższym czasie planują podwyżki nad tymi którzy planują obniżyć ceny wrześniu o blisko 1,5 pkt proc.

"Stało się tak jednak głównie za sprawą przedsiębiorstw średnich zatrudniających od 50 do 250 pracowników. Firmy największe i te najmniejsze nadal planują wzrost cen na swe wyroby" - podano również.

Nie uległy istotnej zmianie w stosunku do miesiąca poprzedniego czynniki wpływające na koszty prowadzenia działalności gospodarczej takie jak: koszty pracy, koszty utrzymania parku maszynowego oraz koszty importu surowców, wskazano w materiale.

"Istotnym czynnikiem kosztowym mającym wpływ na kształtowanie się inflacji są ceny ropy naftowej. Dla kształtowania się cen na rynku krajowym istotna jest relacja kursu złotego do zmiany cen tego surowca. Osłabienie polskiej waluty przy jednoczesnym wzroście cen ropy byłoby najbardziej niekorzystnym wariantem z punktu widzenia inflacji. W ostatnim czasie ceny ropy nadal rosły, zbliżając się do 85$ za baryłkę, zaś złoty nieznacznie stracił na wartości. Zarówno kurs naszej waluty, jak również ceny ropy naftowej na światowych rynkach pozostają czynnikami podwyższonego ryzyka z punktu widzenia stabilności cen" - podsumowali analitycy.

(ISBnews)

15.10.2018 08:29

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 15-21 października 2018
 


Poniedziałek, 15 października 2018

11:15 Ignazio Angeloni, ECB
weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez Single Resolution Board, w Brukseli, w Belgii
18:00 Danièle Nouy, ECB
weźmie udział w kongresie "Etyka i zarządzanie", w Brukseli, w Belgii


Wtorek, 16 października 2018

23:20 Guy Debelle, Bank Rezerw Australii
weźmie udział w konferencji Citi 2018 "Stan rynku pracy", w Sydney, w Australii


Środa, 17 października 2018

09:30 Peter Praet, ECB
weźmie udział w konferencji w Madrycie, w Hiszpanii
18:10 Lael Brainard, członek zarządu Fed
weźmie udział w konferencji współorganizowanej przez oddział Fed w Bostonie i Aspen Institute, w Bostonie, w USA


Czwartek, 18 października 2018

17:30 Mark Carney, prezes Banku Anglii
będzie przemawiał podczas spotkania zorganizowanego przez Economic Club of New York, w Nowym Jorku, w USA
18:00 Randal Quarles, członek zarządu Fed
będzie przemawiał podczas spotkania zorganizowanego przez Economic Club of New York, w Nowym Jorku, w USA


Piątek, 19 października 2018

08:30 Haruhiko Kuroda, prezes Banku Japonii
weźmie udział w spotkaniu Japanese Trust Banks Associating, w Tokio, w Japonii
18:00 Raphael Bostic, prezes oddziału Fed w Atlancie
weźmie udział w dyskusji na tematy gospodarcze, w Macon, w USA
18:45 Robert Kaplan, prezes oddziału Fed w Dallas
weźmie udział w spotkaniu "10 lat po kryzysie: stan polityki monetarnej i fiskalnej" zorganizowanym przez Manhattan Institute, w Nowym Jorku, w USA
Wszystkie godziny podano wg czasu polskiego.

Wtorek, 16 października 2018
02:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA październik
03:30 Chiny Inflacja CPI wrzesień
03:30 Chiny Inflacja PPI wrzesień
08:00 Niemcy Ceny importu sierpień
09:00 Turcja Produkcja przemysłowa sierpień
09:00 Czechy Inflacja producencka wrzesień
10:00 Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie wrzesień
10:30 Wlk. Brytania Wynagrodzenia sierpień
10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia sierpień
10:30 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wrzesień