11:15 | GMT: 09:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
EMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IPX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PHR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii E.
PHR 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PLY 
GPW 
 
ZWZA
7LV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ACK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
INL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
KMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OPF 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
PMG 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PHR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ING 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
KER 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ART 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
EAH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FMF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HMI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IF4 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NFP 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o., odwołania oraz powołania członka RN.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PEM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
PTH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RBS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
STX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
TMR 
GPW 
 
ZWZA
WLT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ING 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
KER 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
wykres CFG
CFG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ENE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EGS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EST 
GPW 
 
ZWZA
HOT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
IDM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zysku/straty.
MPH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 85.000 akcji serii B oraz 129.899 akcji serii C.
NWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PSW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.202 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PLX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PGM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
QNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RNC 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital Sp. z o.o., STUDIO 7S Sp. z o.o. sp. k., Radosława Świątkowskiego, Dorotę Latkowską-Diniejko, Justynę Tinc, Andrzeja Kurasika, Mariusza Bogacza, Roberta Kołodzieja, Dariusza Prończuka, Krzysztofa Kowalczyka, Krzysztofa Przybyszewskiego.
SKN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
STX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
AXP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ATS 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
HLD 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
IFC 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
STF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
STO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów