21:30 | GMT: 19:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ART 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ABS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2016r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej w 2016r.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BMP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 690.000 akcji na okaziciela.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CTS 
GPW 
 
ZWZA
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
DEK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DLK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
I2D 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,90 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PRK 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
KVT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LBD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MAX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
MDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
BKM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PXC 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
STE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
UNW 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
VTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WTN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.057 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AML 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,92 zł na akcję.
AST 
GPW 
 
ZWZA
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. omówienia skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku oraz sytuacji Bumech S.A. w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku kapitałowym, a dotyczących Bumech S.A.
CDR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
CTS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 euro na akcję.
DNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016.
I2D 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,90 zł na akcję.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LUX 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością spółki.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MMD 
NC 
 
ZWZA
MIR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ORZ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BKM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
PLT 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 5,80 zł za akcję.
SAR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TOR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WTN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,83 zł na akcję.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
71M 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AGM 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
AML 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FTE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IRL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,51 euro na akcję.
INT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MCP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPG 
GPW 
 
ZWZA
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
WWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WTN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
LOW.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CLN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
DOM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GEU 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A i B oraz zmian w składzie RN.
FTE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
MTL 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej.
MON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,75 zł na akcję.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
OTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2016 roku, połączenia ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, połączenia ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie oraz połączenia ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TOW 
NC 
 
NWZA ws. sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF / MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru.
VRB 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z panią Magdaleną Koch – Zając oraz z panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy.
VVD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WWL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
YOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
COST.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
PKP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ADV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BSA 
NC 
 
NWZA ws. zmiany PKD spółki, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę, wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania przez spółkę oraz zmian w składzie RN.
BSC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CLN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy.
EMT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GEN 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 35.916 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LEN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
MNC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
MRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MMC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
OPT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
POZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016.
STT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SUL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
YOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów