07:14 | GMT: 05:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy.
BBD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CFB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CHP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
CMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
NWZA ws. zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited oraz zmiany w składzie RN i zarządu.
HFT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
IDM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KLN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
KGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
KOR 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
LSH 
NC 
 
Przydział akcji serii K.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PLW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SSO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 15 zł na akcję.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BZW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ING 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,20 zł na akcję.
KRU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
EMP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
GKP 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
IDA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
IFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy z wypracowanych zysków za lata 2011-2017.
GKI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
IPX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KTY 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LKD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
LUK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania i powołania do sprawowania funkcji członka RN, zniesienia uprzywilejowania części akcji serii B, ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu, upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.
MBF 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MEI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
PPS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustalenia liczby członków RN na potrzeby wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wyboru nowych członków RN.
PSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WPL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ACP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego przez w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy, nabycia nieruchomości oraz zbycia nieruchomości.
EUR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
ING 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł na akcję.
KRU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AHL 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Lock Syndication SCA po cenie 24,50 zł za akcję.
ALL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
CLS 
NC 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jacka Gryczkę, Macieja Gryczkę, Marię Majewską i Krzysztofa Dokowskiego.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ECH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych, przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz zmiany przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego.
ENE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GTN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego i użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty.
GOB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
INF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
MNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MMF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
QRS 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, powołania członka RN oraz określenia funkcji powoływanego członka RN.
RLP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SKA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TLV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2017r.
U2K 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AMD.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
T.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
F.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
QCOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
KER 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DRP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ELB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok.
EMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ETL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FAV 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 i 9 NWZ z 7 lutego 2017 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz dalszego istnienia spółki.
FER 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GNB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GPR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in,. ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IMC 
GPW 
 
WZA
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MWT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NEM 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
OUT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2016/2017) oraz zmiany roku obrotowego.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
WLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TWX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KRU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ADV 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Funduszy Inwestycyjnych ALTUS.
AMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
APL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ARC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AAL 
GPW 
 
ZWZA
BDZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CMR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CZT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ECO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
EFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FMF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FEE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GTK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.
GRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HRS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HLD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HUB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HDR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IF4 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IVC 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
INV 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KPX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LBT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LSH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MTL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MRB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MZA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PBF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
QMK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
REG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SAN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.
SET 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SOL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
STP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SHG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TRR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TOW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
ULM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
WAS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WSE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DEK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TMR 
GPW 
 
ZWZA
ZRE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.