19:38 | GMT: 17:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
EMT 
GPW 
 
NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach spółki.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
GLC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HLD 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MEX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
MSZ 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PFL 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
PKO 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, zmiany uchwał nr 2/2017 i 3/2017 NWZA z dnia 13 marca 2017 r., zatwierdzenia Regulaminu RN oraz zmiany w składzie RN.
APR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CRC 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IPE 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MEX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
PRL 
NC 
 
NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
ULM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ATC 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spółki.
BST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
wykres IQP
IQP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
PMA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
BRA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.621.540 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
GNB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HLD 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy oraz Hollywood S.A. po cenie 1 zł za akcję.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KOM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysków oraz pokrycia straty.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
MAK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ORN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
PFL 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Volantis Bidco B.V. po cenie 26,60 zł za akcję.
PGM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SLV 
GPW 
 
NWZA ws. podziału spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WTN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WOD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
ZEP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Argumenol Investment Company.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BNP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę oraz zmiany statutu.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DBC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,88 zł na akcję.
DRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ELB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HEL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.
IFC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IZB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
ORN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PXM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
TEN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
YOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów