15:22 | GMT: 13:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
5AH 
NC 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
BTG 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EMT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.
KTY 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 35 zł na akcję.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRO 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
SON 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CDR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany postanowień uchwały wprowadzającej Program Motywacyjny, emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.066 akcji zwykłych na okaziciela.
7FT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
ALE 
GPW 
 
Rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BBT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WOD 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
ABE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ALE 
GPW 
 
Rozpoczęcie składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CAI 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EAH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za rok 2019/2020.
PHI 
NC 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
RPC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
SES 
GPW 
 
NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego, zmiany statutu oraz przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN.
STF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
YOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
06N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DUA 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.600.000 akcji serii A, 560.000 akcji serii B, 240.000 akcji serii C, 40.000 akcji serii D, 60.000 akcji serii E, 560.000 akcji serii F, 80.000 akcji serii G, 60.000 akcji serii H, 300.000 akcji serii I, 500.000 akcji serii J.
FTE 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 27,2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MaForm Holding.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ITB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KPI 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
KZS 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu oraz powołania pełnomocnika.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MEX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NVT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,20 zł na akcję.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RPC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
SOK 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
STF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COST.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
CLN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
FKD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
IZB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
LSI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MPH 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.
MXC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NVT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,20 zł na akcję.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PBF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PSW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
PRM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SPH 
GPW 
 
NWZA
WWL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.727 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
XTP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów