00:44 | GMT: 22:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
AMB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
BWO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,69 euro na akcję.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EXC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GBK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IDA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
SKN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SAP 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz powołania członka RN.
SP1 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DRP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GPR 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Ostatni dzień obrotu na GPW 507.490 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NEU 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z rezygnacją członków Rady, wyboru nowych członków RN bieżącej kadencji, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany treści statutu.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SKH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,62 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, z prokurentem Janem Wanem, z prokurentem Tomaszem Stanisławskim, z prokurentem Justyną Halaś oraz zmiany statutu.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AMD.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
T.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BAS.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GM.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DNS 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 5.271.228 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 507.490 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
ORN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.
OUT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SKH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,62 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,34 zł na akcję.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
V.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
BZW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MBK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
4FM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ABS 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CPA 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HLD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz wyborów członków RN.
VER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.
 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii F.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
F.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TFA.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
AQT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany statutu.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III półrocze 2017 roku.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LBT 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15, 16 i 17 podjętych na ZWZ 29 czerwca 2017 roku, ustalenia liczby członków RN na 7 osób oraz zmian w składzie RN.
MNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SYM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.