07:01 | GMT: 05:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ASB 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.
CMR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.
GTS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
LAB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
OUT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
PBX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
PSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
PLE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
VOI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ENT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
EGS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.
GRI 
GPW 
 
NWZA ws. w sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
STP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
WWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 25 zł na akcję.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
JPM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
WFC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
wykres CDA
CDA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
EGH 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję zwykłą i 0,09 zł na akcję uprzywilejowaną.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ATD 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EBX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
GTS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,18 zł na akcję.
HMI 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
HOT 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
KSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,56 zł na akcję.
PLW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,49 zł na akcję.
ZAP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,76 zł na akcję.
SWG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PKN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
ABK 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
APN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,18 zł na akcję.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
KSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,56 zł na akcję.
MLS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,49 zł na akcję.
TDX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2019 roku.
VIN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.
AXP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EGH 
NC 
 
NWZA ws. m.in. zmiany w § 4 i § 19 statutu spółki oraz zakupu nieruchomości.
OPN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów