16:59 | GMT: 15:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii F, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
GOB 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
MEG 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,43 zł na akcję.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 2 NWZ z dnia 31 lipca 2015 roku oraz zmiany statutu.
PIS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
HTM 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Boryszew S.A. po cenie 5,31 zł za akcję.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru oraz zmiany statutu.
UCG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN i zmian w składzie RN.
INL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
PYL 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HTN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
SET 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.504.000 akcji serii A, 20.000 akcji serii B, 325.000 akcji serii C, 180.000 akcji serii D, 92.600 akcji serii E, 2.186.600 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PIS 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
QNT 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
SFS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.12.2015 do 31.12.2016.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów