08:43 | GMT: 06:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AMC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
AUG 
GPW 
 
NWZA
EGS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 0,44 zł na akcję.
MDG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję.
ORB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
PMG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ S.A.
SEL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SIL 
GPW 
 
Przydział akcji oferowanych.
SFG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 euro na akcję.
SON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EGH 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
FMF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
KRK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,9 euro na akcję.
MCE 
NC 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2017.
ORB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
PAS 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 71.400 akcji serii B, 63.400 akcji serii D, 248.300 akcji serii F.
SFG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 euro na akcję.
TBL 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
TOA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EBX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
KRK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,9 euro na akcję.
MPH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
MGA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
STK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, w szczególności w zakresie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.
TBL 
NC 
 
Przydział akcji serii F.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja wstępnego raportu za II kwartał 2018 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PKN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
ABK 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
APN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
ELB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,50 zł na akcję.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
KRK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,9 euro na akcję.
KSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
MIR 
GPW 
 
Przydział akcji serii T2.
BKM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
PBX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PEO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7,90 zł na akcję.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
ABK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ELB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,50 zł na akcję.
INK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
KSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
LCC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
MGT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9 zł na akcję.
OPN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
BKM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
PBX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
SMS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,96 zł na akcję.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów