17:50 | GMT: 16:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
API 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna po cenie 1,25 zł za akcję.
FMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
IDG 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZ 9 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TRN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
WOD 
NC 
 
NWZA ws. zaakceptowania realizacji i upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” oraz powołania pełnomocników ds. realizacji tego projektu inwestycyjnego.
YOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,75 zł na akcję.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany statutu.
TFO 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z zezwoleniem na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
UNT 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J w transzy detalicznej.
HD.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
WMT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ORB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RDL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TXN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie 450.000 sztuk akcji własnych serii A, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii A, zmiany statutu oraz połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką TAX-NET FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.
UCG 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CIG 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:10.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
FOT 
GPW 
 
NWZA ws. warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz zmiany statutu.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
NEM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla prezesa zarządu Andrzeja Wierzby.
OPN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PIS 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju spółki, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
VTG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
ACS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 oraz za cały 2016 rok.
CAR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
MGS 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 46.014.410 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PGS 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 127 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pegas Nonwovens S.A.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.047 akcji serii D oraz 7.056 akcji serii F.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów