02:25 | GMT: 00:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
ELB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FRO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
GLC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GRV 
GPW 
 
WZA
INV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres KME
KME 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.
NTT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o.o.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
BML 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.297.160 akcji serii A, 475.845 akcji serii B, 850.000 akcji serii G, 2.495.400 akcji serii H, 2.000.000 akcji serii I, 1.850.000 akcji serii M, 1.900.000 akcji serii N, 4.104.600 akcji serii O, 4.800.000 akcji serii P.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FRO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
GRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KPI 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 2.455.047 akcji serii A1 oraz 4.941.000 akcji serii A4.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagrodzenia RN.
KGN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,70 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2017/2018.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
U2K 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CCE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN i in.
GPR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HRS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
IOD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KGN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,70 zł na akcję.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MBW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
NST 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ORN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
U2K 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
VVD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.899 akcji serii D oraz 23.377 akcji serii F.
BCM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
I2D 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,12 zł na akcję.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
ORN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 16,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNI 
GPW 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję.
WTN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.344 akcji zwykłych na okaziciela.
4FM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
FEE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
GKI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LBW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MDG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
PLW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
STL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
VVD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VOX 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WOJ 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki WOJAS Spółka akcyjna z/s w Nowym Targu jako spółki przejmującej ze spółką WOJAS MARKETING Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu jako spółką przejmowaną.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów