01:03 | GMT: 00:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ABM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
B2B 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia powołania nowego członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
BUM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CDL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CIE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CZT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
... 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ELB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EVE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FTE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IBS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
JWW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KBD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KOF 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KPX 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
KSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MCL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz przeniesienia środków z kapitału rezerwowego, pozostałego po zrealizowaniu zakupu akcji własnych zgodnie z uchwałą numer 18 WZA z dnia 23 marca 2016 r., na kapitał zapasowy.
MEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MZN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PPS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PIW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PRF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
QUB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RCW 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SKT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SFI 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, serii N oraz serii O, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
5AH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AHL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ABC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ADF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AMG 
NC 
 
Wznowienie publicznej subskrypcji akcji serii E.
ALM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ARR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
1AT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BDZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BMP 
GPW 
 
NWZA
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BDX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BMC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.445.055 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CPA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CPG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 NWZA z 30 września 2013 r.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DRP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ENT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FRO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FHD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GRL 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
GRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IOD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IPE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
K2I 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KRS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Kerdos Group S. A. w restrukturyzacji oraz Dayli Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji, obniżenia kapitału zakładowego celem pokrycia straty roku obrotowego 2015, wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych oraz spółek powiązanych, zmiany statutu.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KZS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LSR 
NC 
 
NWZA ws. pokrycia straty za 2011 r.oraz wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia.
LCC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MGT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MGM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
MOM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NTT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PHR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PRV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RDL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lutego 2017 roku oraz zmiany statutu.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RAF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RWL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RDN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SNK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SAP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SFS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 1.12.2015 do 31.12.2016.
SME 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TBL 
NC 
 
NWZA ws. konwersji części akcji imiennych serii C1, C2 oraz C3 na akcje serii E na okaziciela, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, ustalenia wynagrodzenia członków RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału zapasowego oraz powołania do RN.
TBL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TRK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
URS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VTI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
WDB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WLB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę, jako zastawcę, zneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie z dnia 18 listopada 2015 r., zmian statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
YOL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NKE.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
AED 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, udzielenia absolutorium członkom RN z pełnionych przez nich obowiązków w 2015 roku oraz zmian w statucie.
... 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
HTM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
JWW 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii A2 i 150.000 akcji serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A2 i C.
LKD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MOE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ORB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Jelenia Góra" w Jeleniej Górze i "Mercure Karpacz Resort" w Karpaczu oraz zmian w składzie RN.
PIW 
GPW 
 
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii G wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
SAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SHD 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia i utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i utworzenia kapitału rezerwowego.
SNS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TOR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VGO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ABA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ALC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ALK 
NC 
 
NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ustalenia liczby członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ASP 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, ,N1, N2, O i P.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
INL 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji członka RN, przyjęcia rezygnacji pana Piotra Rybickiego z funkcji członka RN oraz powołania członków RN.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PGS 
GPW 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2016 rok.
RON 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na akcję.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BSC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GTN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HUB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CNG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
POM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PWM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RBC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VOX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WBY 
NC 
 
NWZA ws. odwołania członków oraz powołania członków RN.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów