06:02 | GMT: 04:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
1AT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz połączenia spółki ATAL S.A. ze spółką ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
BIO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ICM 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IPT 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
KVT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MNX 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PXM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ENERGA Spółką Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.
PIS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PWM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SPH 
GPW 
 
NWZA
VOT 
GPW 
 
NWZA ws. powołania pana Dariusza Czyża w skład RN oraz rekomendacji dla RN dotyczącej wyznaczenia pana Dariusza Czyża na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ACP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy.
EUR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ACT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
COG 
GPW 
 
NWZA ws. jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11 i 12, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 13 NWZ z 14 marca 2011 r. w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ELB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
EAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IPT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ITG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MMF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
MDV 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Unidevelopment S.A. po cenie 0,81 zł za akcję.
MON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 i scalenia akcji.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
RPC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
SKA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
T.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KO.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BZW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CPA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EFX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2016 rok i wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
FEG 
GPW 
 
NWZA
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 i straty z lat ubiegłych.
GOB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
IMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
MBW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ONC 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 71.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PFL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
SKN 
NC 
 
NWZA ws. wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SAN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,055 euro na akcję.
TLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. o podziału zysku za rok 2016.
WPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz zysków z lat ubiegłych.
WSE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 18 zł na akcję.
AMGN.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
UTX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KER 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
MBK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ATS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
AWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BML 
GPW 
 
NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, zatwierdzenia kooptacji członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ELT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GEU 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,51 zł na akcję.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
FOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IFC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
IFR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
IMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012.
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LCC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NEU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz zmiany uchwały nr 6 ZWZA z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku 2015 roku.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
PTN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
SAN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,055 euro na akcję.
SWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
SHG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, udzielenia upoważnienia do zawarcia umów inwestycyjnych oraz umów towarzyszących na zakup aktywów, ustalenia liczby członków RN, odwołania członków ze składu RN oraz powołania członków do składu RN.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
VST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
VOT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 zł na akcję.
GOOGL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BMY.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
F.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
06N 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ABA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AWG 
GPW 
 
ZWZA
ALL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2016 rok.
AMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ARC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ACS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,08 euro na akcję.
1AT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AAL 
GPW 
 
ZWZA
ASG 
GPW 
 
ZWZA
B3S 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BCI 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
BIP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CMR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ECR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
EFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EVE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz kontynuacji działalności spółki.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FFI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FER 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FTN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GLC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GCN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HRS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HLD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz wyborów członków RN.
HDR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IAG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IDT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IRL 
GPW 
 
ZWZA
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
INF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
KDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
LBT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LSI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LSH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MBF 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
MCP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MTL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MZA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
OUT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2015/2016.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7,56 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
OIL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PGO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PCE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PTN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PWM 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,02 zł na akcję.
QMK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
4X4 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RWD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SET 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
STP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SHG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
TMR 
GPW 
 
ZWZA
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TFO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
UNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
VIN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WAS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WIS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PUE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
XOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
EST 
GPW 
 
ZWZA
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HWE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.