12:29 | GMT: 10:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
08N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ACG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ALI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,49 zł na akcję.
ATS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
BER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BOW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BSC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
DYW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC, wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne i zmiany statutu.
EGH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
GEU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
FEE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
GPR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
BHW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,11 zł na akcję.
IGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i lata poprzednie.
MLG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
NVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
RDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
UTD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
ZST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
ASA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ARH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
ATC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2017.
BPN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r. oraz wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BSC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
DEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ERB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
GEU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
F51 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
ITB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
JJB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 na wypłatę dywidendy, przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
MGT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MZN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
NEU 
GPW 
 
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Neuca SA, po 310 zł za sztukę.
NWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
OVO 
GPW 
 
ZWZA
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ROT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
RBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
SLZ 
GPW 
 
ZWZA
SWP 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
UNT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru.
WOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
4FM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
ATC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
F51 
NC 
 
Przydział akcji serii I.
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.
GRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki. NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IPO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
MIR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji serii T oraz 1.075.554 akcje serii T1.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
PBX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PHR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
RPC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2017.
TLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
WXF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WLT 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję.
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2017 roku.
ATD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
DRP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
HMI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2017.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2017r.
KGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
KST 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
LSH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
MND 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
OTM 
GPW 
 
Zakończenie notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 oraz przeniesienia kwoty zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnych wartości pozostałych kapitałów.
POM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
QRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
SAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
TOW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
WAX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
WXF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 euro na akcję.
WIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej przez spółkę za rok obrotowy 2017.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
ALR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
APE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
1AT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,54 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BEP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
CIE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
DPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
wykres IQP
IQP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
KST 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2017.
NTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
POM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
PND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
PMF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany statutu.
QNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
RWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych oraz scalenia akcji.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
TLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
TOS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
VTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
WXF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 euro na akcję.
ZEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
DLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów