14:35 | GMT: 12:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
QRK 
NC 
 
NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
SPH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy za I półrocze 2018 w wysokości 0,05 BGN na akcję.
ULG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AMB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
FER 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
PIW 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
URS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CAT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AMB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GEN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na działalność konkurencyjną członka RN oraz zmiany statutu.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
SKH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,45 zł na akcję.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AMD.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
T.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
F.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
11B 
GPW 
 
NWZA ws. przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków RN, zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BEP 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 193:1.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SKH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,45 zł na akcję.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BRG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Berling S.A., DAO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o. oraz Berling Promotions Sp. z o.o.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
KCH 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BAS.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.