22:44 | GMT: 21:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
11.10.18 15:24

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła we wrześniu o 2,1% m/m do 275,3 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Spadki, zwłaszcza w sektorze małych spółek, w połączeniu z odpływami z funduszy inwestycyjnych Altus TFI sprawiły, że wartość aktywów na krajowym rynku TFI zmalała do 275,3 mld zł, tj. o -2,1% m/m" - czytamy w raporcie.

Najbardziej, zarówno pod względem wartościowym, jak i procentowym, wartość aktywów zmalała aktywa spadły w segmencie funduszy absolutnej stopy zwrotu. Na koniec września zgromadzone w nich było 10,7 mld zł, czyli o ponad -2 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej i o prawie -5,5 mld zł mniej niż w szczytowym okresie popularności tego typu rozwiązań w marcu 2017 roku. Od tamtego czasu małe polskie spółki, które przeważają w portfelach tego typu funduszy, mocno tracą na giełdzie.

"W ślad za spadkiem ich notowań idą również słabsze wyniki wielu funduszy absolutnej stopy zwrotu i w konsekwencji spadek wartości ich aktywów. Nie inaczej było we wrześniu, gdy sWIG80 zanotował największy miesięczny spadek od sierpnia 2011 r. To jednak tylko jedna strona medalu, bo na to nałożyły się istotne umorzenia w funduszach zamkniętych i otwartych Altus TFI. Malejące aktywa w tym towarzystwie wpłynęły na sumę również w wielu innych segmentach funduszy we wrześniu" - czytamy dalej.

W segmencie funduszy akcyjnych aktywa stopniały, nie tylko ze względu na umorzenia, ale również na wyniki funduszy. W sumie wartość środków spadła o -3,2% m/m i wyniosła na koniec września 29,1 mld zł. To przede wszystkim pochodna spadku wartości środków w funduszach akcji polskich.

"Wzrost odnotowały z kolei wybrane fundusze spółek wzrostowych i technologicznych, a także rynków wschodzących i amerykańskich. Podobnie było w przypadku segmentu funduszy mieszanych. Wartość aktywów wyraźnie spadła w przypadku rozwiązań polskich, a nieznacznie wzrosła w zagranicznych. W sumie jednak aktywa zmalały o prawie -0,5 mld zł. Obraz poprawiły wybrane fundusze z oferty PKO TFI iI Investors TFI, cieszące się popularnością wśród klientów, podano także.

Po raz pierwszy od stycznia 2017 roku, spadek wartości aktywów dotknął również fundusze gotówkowe i pieniężne. To pochodna odpływów netto z kilku dużych produktów, w tym dwóch z oferty Altus TFI. Na koniec września wartość środków zgromadzonych w ramach segmentu wyniosła 54,9 mld zł (spadek o -0,5% m/m).

Aktywa w funduszach dłużnych spadły z kolei o ponad -0,4 mld zł, za co odpowiedzialne są fundusze z wielu różnych towarzystw, w szczególności inwestujące w obligacje korporacyjne. Aktywa w tej grupie topnieją 7 miesiąc z rzędu. Pod względem wartościowym duży spadek aktywów zaliczyły fundusze aktywów niepublicznych. Na koniec września było w nich zgromadzone 94,7 mld zł, tj. o -1,8 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej. To pochodna przetasowań w funduszach dedykowanych dużym inwestorom prowadzonych przez kilka TFI.

W najmniejszych grupach funduszy, tj. nieruchomości, rynku surowców i sekurytyzacyjnych doszło do niewielkich pod względem wartościowym zmian aktywów, podsumowano.

(ISBnews)

Poniedziałek, 10 grudnia 2018
00:50 Japonia Bilans płatniczy październik
00:50 Japonia Produkt Krajowy Brutto III kw.
01:30 Australia Kredyt hipoteczny październik
07:45 Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy listopad
08:00 Rumunia Bilans handlu zagranicznego październik
08:00 Turcja PKB III kw.
08:00 Norwegia Inflacja PPI listopad
08:00 Niemcy Handel zagraniczny październik
08:00 Norwegia Inflacja konsumencka listopad
09:00 Czechy Stopa bezrobocia listopad