17:51 | GMT: 15:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
29.11.19 10:00

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2019 roku o 3,9% r/r wobec 4,6% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), wzrost PKB w tym ujęciu w III kw. br. wyniósł 3,9%.

"W III kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%" - czytamy dalej. Według szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu w III kw. br. wyniósł 4% r/r.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w III kw. 2019 r. popyt krajowy wzrósł o 3,3% wobec wzrostu o 4,6% w II kw. 2019 r.

Spożycie ogółem w III kw. br. wzrosło o 4% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9%, publiczne - o 4,7% (w II kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +4%, +4,4%, +3,1%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,4% w III kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7% (wobec wzrostu akumulacji o 7,1% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,1% kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5% w III kw. 2019 r (wobec 3,2% wzrostu w II kw. 2019 r.), zaś import wzrósł o 3,9% w III kw. 2019 r (wobec 3,1% wzrostu w II kw. 2019 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 3,9% wobec wzrostu o 4,5% w II kw. 2019 r.

(ISBnews)