08:41 | GMT: 06:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
PEKAES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PEKAES
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PEKAES
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PEKAES
Dzień wykupu akcji spółki przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa po cenie 15,10 zł za akcję.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEKAES
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PEKAES
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
PEKAES
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu.
PEKAES
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu na 15,10 zł za sztukę.
PEKAES
NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji.
PEKAES
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PEKAES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PEKAES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEKAES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PEKAES
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmian w składzie RN.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEKAES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEKAES
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PEKAES
NWZA ws. zmiany statutu, regulaminu WZA oraz wyboru członków RN.
PEKAES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
PEKAES
NWZA ws. powołania członka RN.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PEKAES
NWZA ws. powołania członków RN.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PEKAES
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PEKAES
NWZA ws. umorzenia nabytych przez spółkę akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian statutu oraz powołania członka RN.
PEKAES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PEKAES
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka.
PEKAES
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka.
PEKAES
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PEKAES
NWZA ws. połączenia DE POINT SA z siedzibą w Warszawie.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PEKAES
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
PEKAES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PEKAES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
PEKAES
WZA
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PEKAES
NWZA
PEKAES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek