17:32 | GMT: 15:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ABP 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
API 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
Początek notowań spółki ATMSI (ASI) pod nazwą ATENDE (ATD), w związku ze zmianą firmy.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
CPA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
CTF 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
BRO 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa oraz zmiany statutu.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EHG 
GPW 
 
ZWZA
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MAB 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
MDI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MDV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NEU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 14.04.2012r. w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
PRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,64 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 27 zł na akcję.
PHIA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.