10:46 | GMT: 08:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PEO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,39 zł na akcję.
SPL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ALC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
AST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok i wypłaty dywidendy.
BGD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
BRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 40,00 CZK na akcję.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
CLE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EBX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
GCI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GLC 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r., wyboru sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
GJA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
KGN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
LGT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 746.830 akcji serii B oraz 1.001.805 akcji serii C.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
LBW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
MAG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MDS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz połączenia transgranicznego z Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze.
MLK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
MSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
NWR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40.
ORP 
NC 
 
ZWZA
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, kontynuacji działalności spółki, połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu.
PRL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
QNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
RFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
RWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
SMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru, upoważniania zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
STP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r.
STT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
SNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
SZR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2012.