16:33 | GMT: 14:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A.
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
8FO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
ALF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
ALK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ALM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla spółki.
AMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz zmiany treści uchwały Nr 23/2011 ZWZA z 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
EAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ARE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
BGS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
BER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
BFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
BLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy, określenia terminu wypłaty dywidendy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
CHS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
DAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
DEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DUO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
EDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
EPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 r. i straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ESK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
ESS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ECK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
FMO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki.
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r. oraz pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
GCH 
GPW 
 
ZWZA
GTF 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2012 r.
IBS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
INL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012, przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
LSH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
MGF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty osiągniętego w roku obrotowym 2012.
MAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
MTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwały nr 3 z 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.
MNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2012r.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru.
MGM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
MIP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
MOB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
MSX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
NEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w 2012 r.
EMF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
OPE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz zmianach do uchwały nr 30 ZWZ z 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych.
OPG 
GPW 
 
NWZA
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
PHR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
PIS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
POM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
RON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
SFK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
STK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej.
SYM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
TXN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G.
TMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
TVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2010, pokrycia straty za rok 2012, dalszego istnienia spółki, zakończenia Programu Motywacyjnego na lata 2009-2011, uchylenia uchwały 04/NWZA/08 z 12.12.2008r. dot. emisji warrantów subskrypcyjnych, uchylenia uchwały 05/NWZA/08 z 12.12.2008r. dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1, F2, F3 z wyłączeniem prawa poboru.
ULM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
UNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
WBY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 albo przeznaczenia zysku za rok 2012.
WDB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
XSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
NKE.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.