18:02 | GMT: 16:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
BAK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu, Programu Emisji Obligacji, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmian w składzie RN.
 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
COG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DVL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EKP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ETR 
NC 
 
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu.
EUI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
FSG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
FEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
FUT 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ITG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IMX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KAN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MNC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MBR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach spółki hipoteki kaucyjnej łącznej.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OPG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OTS 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PCV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
PMD 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji).
PRF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
RHD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RUN 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
SFS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.210.374 akcji serii K i 2.200.000 akcji serii L.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
TVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
WES 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
CA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
OR.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
VIV.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.