13:28 | GMT: 11:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AGP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
API 
GPW 
 
NWZA ws. zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków zarządu oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków RN.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ASM 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ASG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 165.000 akcji zwykłych.
AZC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BDZ 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CPL 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów instytucjonalnych.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EST 
GPW 
 
WZA
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FER 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
GTY 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz wyboru Przewodniczącego RN.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KRI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
NWR 
GPW 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PLX 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PLT 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VKT 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 250.000 akcji serii A, 4.349.440 akcji serii C, 1.600.560 akcji serii D.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
BNP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LLOY.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
RIO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.