10:08 | GMT: 08:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AZC 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
BOW 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CMR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 73.953 akcji zwykłych na okaziciela serii K3.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ESS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IDM 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres INC
INC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MWT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,83 zł na akcję.
NOV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
OEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i J z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie ich do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E, ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A2, akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz zmian w składzie RN.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ROT 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SMA 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok obrotowy 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ZUK 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TLX 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WLB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 zł na akcję.
DTEL.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
REP.ES 
Euronext 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.