11:43 | GMT: 09:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ING 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,40 zł na akcję.
PKP 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
8FO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, wyniku rachunku zysku i strat za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ADU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ARA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ABS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CPG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ERB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FFO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zagospodarowania korekty podatku dochodowego za rok obrotowy 2008.
IMP 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LXT 
NC 
 
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
MAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MAG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.511 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MWT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,80 zł na akcję.
OEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
OPF 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PEL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PXM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PUN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ROB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
TRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.