11:28 | GMT: 09:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
PKP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,07 zł na akcję.
SPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 10,70 zł na akcję.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.026.539 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EBX 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ENI 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ESK 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MDP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
MRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MOE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PEX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 euro na akcję.
RMS 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
TLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.