12:02 | GMT: 10:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
ABP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
API 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ATA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AAL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 LTL na akcję.
BPH 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DPL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ESK 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MRH 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IMP 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, zmiany uchwały nr 4 WZA z 06.03.2014r dot. scalenia akcji, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
IRL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,65 LTL na akcję.
KRS 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
NVT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,03 zł na akcję.
OPG 
GPW 
 
NWZA
PEL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
RAF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SEK 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
YOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, podziału zysku niepodzielonego w latach ubiegłych, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.