04:38 | GMT: 02:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. zmiany statutu.
DNS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
GCN 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmiany uchwały nr 30 WZA z dnia 30 maja 2014, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
JWC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.786.163 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KFL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
MZN 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NWR 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 5.030.100.717 praw poboru akcji spółki.
ORN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
TME 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.